Zwerfafval afvangen in de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven : Rijkswaterstaat pilotproject

Titel: Zwerfafval afvangen in de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven : Rijkswaterstaat pilotproject

Samenvatting: Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend (milieu-)probleem. Jaarlijks komt er tussen 4.8 en 12.7 miljoen ton plastic in onze oceanen terecht. Een groot deel daarvan wordt door rivieren getransporteerd. Echter, er is nog weinig kennis over de omvang van het probleem. Hoeveel plastic wordt er door een bepaalde rivier naar de zee getransporteerd, wat voor objecten zijn er en waar komt de vervuiling vandaan? Verder is de vraag hoe het afval op een kosteneffectieve manier uit water kan worden gevangen?

In de zomer van 2020 heeft Allseas in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) het vangsysteem Catchy geïnstalleerd in de Nieuwe Maas in het kader van het pilotproject 'Zwerfafval afvangen in de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven'. Tussen augustus 2020 en juli 2021 is zwerfafval afgevangen met het systeem en geanalyseerd. Er is voornamelijk gekeken naar de samenstelling en de hoeveelheid van het afval. Daarnaast is het soort afval geïndexeerd door middel van de OSPAR-riviermethodiek. Ook is er gekeken naar verwerkingsmogelijkheden van het gevangen afval. In een aanvullende opdracht voor RWS heeft Allseas de effectiviteit van het vangsysteem onderzocht door een meetcampagne uit te voeren in de Vijfsluizerhaven. Er is gekeken welk deel van het (plastic) afval dat in de Vijfsluizerhaven terecht komt door het systeem wordt afgevangen.

Dit rapport presenteert de resultaten van het project.

Datum: september 2021

Auteur: Allseas

Document: Zwerfafval afvangen in de Nieuwe Maas bij Vijfsluizerhaven : Rijkswaterstaat pilotproject