Analyse bronaanpak schone rivieroevers

Titel: Analyse bronaanpak schone rivieroevers

Samenvatting: Als onderdeel van de 'Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval' - van plastic zwerfafval dat in de rivieren terechtkomt en van daaruit de zee bereikt - gaat Rijkswaterstaat de bronaanpak schone rivieroevers uitvoeren. Doel is om de beheerders, burgers en gebruikers te motiveren en in staat te stellen om zwerfafval te voorkomen.
Dit onderzoek is erop gericht inzicht te geven in de belangrijkste veroorzakers van zwerfafval op en langs de rivieren, en een overzicht op te stellen van de natte hotspots van zwerfafval in en langs de rivieren.

Datum: augustus 2019

Auteur: Albert Werner, Evelien Verboom, Mark van den Kieboom (Antea Group, i.o.v. Rijkswaterstaat)

Document: Analyse bronaanpak schone rivieroevers (pdf, 8.4 MB)