Bronaanpak stadskades

In steden langs de grote rivieren is veel activiteit op de kades. Er zijn terrassen, horecagelegenheden en er vinden evenementen en markten plaats. Waar veel mensen samenkomen, ontstaat makkelijk afval. Vaak belandt recreatieafval,  zoals lege flesjes, wegwerpbekers en snackverpakkingen, op de grond. Dit zwerfafval waait het water in en de vervuiling van de rivier is een feit.

Rijkswaterstaat ontwikkelt samen met stakeholders rondom stadskades een werkwijze die  de verspreiding van plastic zwerfafval vanaf stadskades naar rivieren vermindert. Deze werkwijze en opgedane kennis delen we vervolgens met beheerders van stadskades en stedelijk water.

Pilot

Samen met de gemeente Amsterdam en Waternet zijn wij op de Oudezijds Achterburgwal  met een pilot gestart.  Op deze drukbezochte plek ontstaat veel afval dat in de gracht terechtkomt en via de nabij gelegen Oostertoegang de rivier het IJ in stroomt. Een gedegen gedragsanalyse moet uitwijzen waar het mis gaat en welke kansrijke gedragsinterventies mogelijk zijn.

Kennisdeling

Om de werkwijze stadskades te borgen,  starten we in het najaar 2020 een overlegstructuur met  gebiedsbeheerders stadskades en stedelijk water.