Bronaanpak bedrijventerreinen en bouwplaatsen

Bedrijventerreinen en bouwplaatsen langs rivieren vormen een grote bron van vervuiling. Van de los-, laad- en opslaglocaties waait afval het water in. Uit citizen science-onderzoek van Schone Rivieren blijkt dat met name veel lichte afvalmaterialen in rivieren terecht komen. Daarnaast spoelt bij heftige regenval het afval van bedrijventerreinen het water in.

Veel gevonden bedrijfsafval

  • Nurdles
  • Dekzeilen
  • Kleine verpakkingen
  • Container-labels
  • Tempex
  • Folies

Voorkomen van bedrijfsafval in rivieren

Rijkswaterstaat onderzoekt samen met stakeholders van bedrijventerreinen en bouwplaatsen hoe bedrijfsafval in de rivieren terecht komt. Is de oorzaak bekend, dan wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld en getest die dit afval in rivieren vermindert.

Pilots

Er vinden twee pilots plaats op een locatie met een grote concentratie van bedrijven en bouwplaatsen waar veel productie, opslag en overslag plaatsvinden.

  • Pilot bouwplaatsen - hoe komt bouwafval uit open containers in het water terecht, hoe kun je dat voorkomen en met welke aanpak (meldingen, vergunningen, handhaving).
  • Pilot bedrijventerreinen - wat is de oorzaak van bedrijfsafval in het water en hoe kun je deze wegnemen.

Praktisch toepasbare werkwijze

Op basis van de uitkomsten van deze twee pilots wordt er voor bevoegd gezag een praktisch toepasbare werkwijze geformuleerd voor het aanpakken van zwerfafval in rivieren bij bedrijventerreinen en bouwplaatsen.