Eindrapportage Zwerfafval in en rondom water

Titel: Eindrapportage Zwerfafval in en rondom water. Verkenning naar de zwerfafvalproblematiek in beheergebieden van waterschappen

Samenvatting: Dit onderzoek geeft een eerste beeld van de omvang van zwerfafval in regionale watersystemen. 83 locaties in acht waterschappen zijn beoordeeld op de hoeveelheid zwerfafval in het water en langs de oever. Ook is gekeken naar de oorsprong van dit zwerfafval en de beleving ervan door bezoekers en passanten.

Datum: november 2013

Auteur: Carolien van Balen-Peeters, Tijmen den Oudendammer (Oranjewoud, i.o.v. Rijkswaterstaat)

Document: Eindrapportage Zwerfafval in en rondom water. Verkenning naar de zwerfafvalproblematiek in beheergebieden van waterschappen (pdf, 1 MB)