Zwerfafval op land

Wat doet Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) streeft net als veel andere gebiedsbeheerders naar een zwerfafvalvrij Nederland. Als beheerder van de (snel)wegen en de parkeerplaatsen langs (snel)wegen, maar ook als kennispartner van gemeenten en andere partijen. Dit doen we door een mix van maatregelen toe te passen zodat er sprake is van een integrale aanpak van zwerfafval.

U vindt hier:

Wat doen anderen?

  • NVRD: benchmark schoon, keurmerk Beeldschoon, quick scan schoonbeleving.
  • NederlandSchoon: stimuleren van gemeenten en bedrijvenruimte, publiekscampagne Supporter van Schoon, zwerfafvalvergoeding.
  • CROW: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte, Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte.

Integrale aanpak zwerfafval

Een goede aanpak van zwerfafval door gebiedsbeheerders van de openbare ruimte is een combinatie van schoonhouden (preventie) en schoonmaken (reiniging).

Deze aanpak van zwerfafval begint met een plan waarin doelstellingen en maatregelen zijn opgenomen. De effectiviteit van de maatregelen wordt regelmatig getoetst. Dit kan uiteindelijk leiden tot aanpassing van het plan.

Bent u gebiedsbeheerder en heeft u vragen? Stel die dan!

Pilots op land

Rijkswaterstaat heeft de  afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van zwerfafvalaanpak op verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen en langs wegen.

Quickscan aanpak zwerfafval

Een effectieve aanpak is integraal en bestaat uit samenwerking met burgers en andere organisaties. Het is belangrijk om te kiezen voor een maatregelenmix op het gebied van voorzieningen, reiniging, monitoren, handhaven, communicatie, gedragsbeïnvloeding en participatie. Wilt u aan de slag? Bekijk dan de Quickscan voor een zwerfafvalaanpak en de Monitoringstool. Informatie over de verschillende thema’s vindt u door te klikken op een van de thema’s.