Meetprotocol drijvend zwerfafval en macroplastic in rivieren

Titel: Meetprotocol drijvend zwerfafval en macroplastic in rivieren

Samenvatting: In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Rijkswaterstaat aan een monitoringstrategie voor macro- en microplastics in de grote rivieren.
Drijvend op het wateroppervlak verplaatst zwerfafval zich door het riviersysteem. Om onderzoek te doen naar de omvang, trends te meten en om de variatie in kaart te brengen is een meetprotocol nodig. In 2021 heeft Wageningen University & Research (WUR) hiervoor een meetprotocol ontwikkeld waarbij vanaf bruggen het drijvende zwerfafval, waaronder macroplastics, gemeten kan worden.
In dit meetprotocol wordt de systematiek van de kwantificering van het zwerfafval en macroplastics in Nederlandse rivieren beschreven. Ook gaat het in op met welke aspecten tijdens de metingen rekening gehouden dient te worden en hoe je om gaat met het vergroten van kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid.

Datum: januari 2022

Auteur: Wageningen University report in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Meetprotocol drijvend zwerfafval en macroplastic in rivieren