Pilot resultaten gedragsinterventie in overnachtingshaven bij IJzendoorn

Gepubliceerd 19 mei 2021

In de Rijkswaterstaat-overnachtingshaven bij IJzendoorn wordt regelmatig bijplaatsing aangetroffen naast de restafvalcontainer die door schippers gebruikt kan worden. Deze bijgeplaatste afvalzakken kunnen door vogels of ongedierte worden opengescheurd, waardoor afval gaat verwaaien en in de rivier belandt. In het kader van de Bronaanpak van macroplastics in rivieren heeft gedragsbureau Novi Mores een pilot uitgevoerd voor RWS, om dit probleem te bestrijden.

Tijdens de voormeting werd in 33% van de gevallen (controles) bijplaatsing aangetroffen (1-3 stuks).

Vervolgens zijn er interventies (welkomstbord, autosteigerborden en stickers op de restafvalcontainer) geplaatst die het juiste handelingsperspectief voor de schippers weergeven.

Tijdens de nameting werd in 9% van de gevallen (controles) bijplaatsing aangetroffen (1 stuk), wat een statistisch significante daling is ten opzichte van de voormeting.

Het gehele rapport van deze pilot is binnenkort terug te vinden in onze kennisbibliotheek.