Nieuwsbrief Zwerfafval - juni 2021

juni 2021

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Schrijf je in voor een training zwerfafvalpreventie!

Ook dit najaar geeft Rijkswaterstaat weer trainingen op het gebied van zwerfafvalpreventie. Je kunt je inschrijven voor drie trainingen: Verander gedrag, Voorkom bijplaatsing en Schone recreatiegebieden (zoals oevers en parken). Schrijf je snel in, want het aantal plekken is beperkt. Meer informatie over de inhoud van de trainingen is te vinden op onze website.

Aanpak zwerfafval recreatiestranden rivieroevers succesvol

Zwerfafval is op veel plekken een probleem, maar zeker op recreatiestranden langs de rivieren. Het zorgt voor vervuiling op de stranden en omringende natuur zelf, het belandt in de rivieren en uiteindelijk in zee. Het is in essentie het gedrag van recreanten dat je wilt aanpakken. Maar hoe? Stefan van der Wal van Rijkswaterstaat en Marcel Peters van de gemeente Nijmegen vertellen er meer over in InfoMil Perspectief. 'Zet de gedragsbril op.'

Nieuwe regels over wegwerpplastic per 3 juli

Om het zwerfafval op het land, in het water en op oevers terug te dringen is een Europese Richtlijn voor wegwerpplastics opgesteld. Vanaf 3 juli worden stapsgewijs maatregelen ingevoerd zoals een handelsverbod, ontwerpeisen voor wegwerpverpakkingen, markeringsvoorschriften en inzameldoelstellingen. Rijkswaterstaat ondersteunt het ministerie van IenW bij de invulling van een Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid.

Podcast: Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak

Het zit in ons water, ons eten en ook in ons lichaam: microplastics. Daar kun je iets tegen doen: zorg dat er geen plastic in de natuur terecht komt. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben wetenschappers hun krachten gebundeld om zwerfafval te voorkomen. Mirthe van der Drift ontmoet gedragspsycholoog Luuk Bos, verbonden aan het onderzoek. Beluister de podcast.

Tussen Kunst & Catchy

VWO-student Elin van den Putte werkte afgelopen tijd aan een kunstproject waarin Catchy een belangrijke rol heeft mogen spelen. Haar doel? Laten zien dat afval kan worden hergebruikt om toch weer iets moois te maken.
Lees hoe: De kracht van hergebruik: havenafval wordt kleding

Beschikbaar voor gemeenten: campagne Je plek schoon achterlaten. Zo gefikst!

Vooral jongeren tussen de 19 en 24 jaar laten hun afval liggen als ze buiten gerecreëerd hebben. Daarom is voor deze groep de campagne Je plek schoon achterlaten. Zo gefikst! ontwikkeld. Maak gebruik van de extra aandacht op YouTube, Spotify en FunX voor de campagne voor meer impact onder jongeren! Download nu de posters, sjablonen en stickers en gebruik ook het online materiaal zoals gifjes, banners en voorbeeld-social posts. Download de middelen gratis van schoudersonderschoon.nl en ga aan de slag!

Alles voor gebiedsbeheerders over de SUP-richtlijn

Als beheerder van openbaar gebied krijgt u te maken met de Single-use plastics richtlijn. Alles wat u moet weten over deze nieuwe regels over wegwerpplastic vindt u op de pagina Wegwerpplastic.

Een zwerfafvalvrije gemeente in één dag?

We willen we graag kijken of we een (niet al te grote) gemeente in één keer zwerfafvalvrij kunnen maken door het betrekken van alle basisscholen en bij de gemeente bekende vrijwilligers. Daarvoor gebruiken we een beloningsapp, een bekende YouTuber die de leerlingen bezoekt en uiteraard een persmoment voor de bredere uitstraling. Rijkswaterstaat en een projectbureau bieden je ondersteuning. Wij zien graag hoe een dergelijke actie uitwerkt!
Heb je als gemeente interesse in zo’n pilot, meld je dan aan bij addie.weenk@rws.nl.