Nieuwsbrief Zwerfafval - februari 2021

februari 2021

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval. Meer informatie vindt u op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Online info delen en volop kunnen netwerken: Netwerkweek Zwerfafval ‘ticked all the boxes’

Van 9 tot en met 12 februari 2021 vond de Netwerkweek Zwerfafval plaats. De traditionele Netwerkdag, waarbij mensen uit de ‘Zwerfafval-wereld’ elkaar fysiek ontmoeten en informatie en ervaringen uitwisselen, maakte door de coronamaatregelen noodgedwongen plaats voor een online versie. En met succes!

Landelijke ontwikkelingen rond SUP

Op de eerste dag van de Netwerkweek zwerfafval, over landelijke ontwikkelingen, presenteerden Sanne Westra en Maja Valstar (beiden werkzaam bij het ministerie van IenW) de Single use plastic-richtlijn (SUP-richtlijn). Om het zwerfafval in ons water en langs oevers terug te dringen gaan er vanaf 2021 maatregelen gelden voor verschillende kunststofproducten.
Westra en Valstar namen ons mee in het proces waarin de EU-richtlijn wordt vertaald naar praktische maatregelen in Nederland.

Rivierstranden schoner door bronaanpak

Recreanten zijn de grootste veroorzakers van afval op rivieroevers. Daarom heeft Rijkswaterstaat gedragsmaatregelen getest om zwerfafval dat door recreanten en recreatievissers ontstaat te verminderen. En met succes: alle pilotgebieden bleken in de nametingen schoner! In Nijmegen lieten bezoekers een jaar na de pilot tot zelfs 70% minder afval achter. Dus ook op de lange termijn is deze aanpak effectief.

Op weg naar betrouwbare microplastic monitoring in de grote rivieren

Hoeveel kilogram microplastics jaarlijks Nederland binnenkomt en in hoeverre de hoeveelheid microplastics in de grote rivieren toeneemt is onduidelijk. Samen met Duitse en Belgische overheidsinstanties gaat Rijkswaterstaat onderbouwen hoe je microplastics in rivierwater kan bemonsteren en meten.

Statiegeld op blikjes een feit

Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven hakt de knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar toeneemt.

Infoquête zwerfafval

Rijkswaterstaat heeft een nieuw instrument in de aanpak van zwerfafval laten ontwikkelen: de infoquête. Het doel is tweeledig. Een gemeente krijgt inzicht in hoe inwoners tegen zwerfafval aankijken en wat burgers nodig hebben om meer schoon-gedrag uit te voeren. Minstens zo interessant is dat de infoquête door de manier van bevraging mensen informeert en stimuleert tot meer schoon-gedrag. Omdat het een nieuw instrument is, wil Rijkswaterstaat het graag testen. Daarom zoeken we gemeenten die mee willen werken aan een pilot.

Onderzoek naar twee soorten bekersystemen

Platform Plastic Promise introduceerde twee bekersystemen, met soft cups die apart worden ingezameld voor recycling, en met hard cups die professioneel gewassen worden voor hergebruik. De pilots waren een belangrijke stap in de richting van afvalvrije festivals, maar het inzicht in de milieubelasting van deze bekersystemen ontbrak. In opdracht van Rijkswaterstaat is hiernaar een onderzoek uitgevoerd.

Een afvalvrij bekersysteem - hoe organiseer je dat?

Hoe organiseer je een evenement met een afvalvrij bekersysteem? In dit kennisdocument van NederlandSchoon wordt uitgelegd hoe je zo'n systeem opzet.

Catchy gefilmd

Tijdens de Netwerkweek Zwerfafval van Rijkswaterstaat werd het filmpje ‘Monitoring van zwerfafval in rivieren’ gepresenteerd. Aan de hand van o.a. Catchy wordt een beeld gegeven van de uitdagingen, oplossingen en kracht van samenwerking in de regio West-Nederland Zuid.