Nieuwsbrief Zwerfafval - editie Netwerkweek 2021

januari 2021 (speciale editie)

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval. Meer informatie vindt u op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

U bent ingeschreven op een mailinglist

Geef aan of u uw abonnement wilt bevestigen of dat u zich wilt uitschrijven

9 t/m 12 februari: Netwerkweek zwerfafval

Rijkswaterstaat organiseert van 9 tot en met 12 februari 2021 een online Netwerkweek over de aanpak van zwerfafval. Tijdens interactieve sessies via MS Teams leggen we vier ochtenden de focus op ‘Samen Werken aan een Afvalvrije Ruimte’.

We gaan in op landelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de SUP (Richtlijn Single Used Plastics), delen successen rondom monitoring en bronaanpak en kijken hoe we de aanpak van zwerfafval samen nog beter kunnen inbedden in beleid en uitvoering, en hoe we van elkaar kunnen leren.

Elke ochtendsessie (van 9.00 uur tot circa 11.00 uur) heeft een eigen thema. Deelname kan per thema, dus per dag. Uiteraard ben je van harte welkom om aan meerdere ochtendsessies deel te nemen. Je moet je dan per sessie afzonderlijk aanmelden.

Dinsdag 9 februari 2021 – Landelijke Ontwikkelingen

In deze sessie nemen beleidsambtenaren van IenW je mee in het proces van het omzetten van een EU-richtlijn naar praktische maatregelen, welke aanvullende SUP-maatregelen de staatssecretaris voor ogen heeft en hoe daarmee de plastic-zwerfafvalkraan dichter wordt gedraaid.

Daarna presenteert de VNG haar visie op de uitrol van de SUP en de rol van gemeenten hierin. Omdat niet al het zwerfafval voorkomen kan worden door preventieve maatregelen zoals de SUP, is er een landelijke koepel zwerfafval opgericht voor samenwerking voor de communicatieve, gedragsgerichte aanpak van zwerfafval – en hier kun jij bij aansluiten!

Woensdag 10 februari 2021 – Monitoring zwerfafval in rivieren

Wil jij weten waar het zwerfafval in de rivieren in jouw beheersgebied vandaan komt, hoeveel het is en wat er in zit? Ben jij al bezig met monitoring van zwerfafval in rivieren en heb je een aanpak die anderen kan verrassen? Bij monitoring van zwerfafval in rivieren ligt de kracht vooral in de samenwerking.

Tijdens deze ochtendsessie neemt een aantal bevlogen sprekers je mee in hun casussen. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen voor RWS-regio West-Nederland Zuid? Hoe ziet de routekaart naar betrouwbare monitoring van zwerfafval in rivieren er uit? Wat zijn kansen en dilemma’s? En hoe kunnen artificial intelligence en citizen science ons kunnen helpen bij monitoring?

Donderdag 11 februari 2021 – Bronaanpak

Beheer jij oevers van onze grote rivieren? Dan zie jij helaas ook dat plastic afval op verschillende manieren in het water terecht komt. Ben jij benieuwd wat je hier aan kunt doen?

In deze flitsende sessie hoor je meer over verschillende pilots die Rijkswaterstaat samen met gemeenten, natuurorganisaties en andere terreinbeheerders heeft uitgevoerd. Ook presenteren we de werkwijze 'Schone oeverrecreatie', een aanpak waarmee je direct zelf aan de slag kunt om voor komend recreatieseizoen te zorgen voor een schoner strand.

Vrijdag 12 februari 2021 – Participatie

Als beheerder van de openbare ruimte kun je ook inwoners en bedrijven of organisaties mee laten helpen bij het structureel schoon houden van de openbare ruimte. Denk aan de schoonadoptie van een gebied, prullenbak of containerlocatie. Als je dat professioneel op wilt pakken, heb je het over zaken als werving, registratie, ondersteuning, beloning en behoud van participanten.

In deze sessie gaan we in op deze aspecten aan de hand van de aanpak en bevindingen van een grote en een kleine gemeente, met als doel om je eigen aanpak op te zetten dan wel fijn te slijpen.