Handleiding schone lange snoeproutes voor scholen

Titel: Handleiding voor scholen: schone lange snoeproutes

Samenvatting: Deze handleiding biedt scholen middelen om zwerfafval op lange snoeproutes tegen te gaan. Het betreft een aanpak voor én door scholieren. Scholieren gaan zelf aan de slag om het zwerfafval op hun snoeproute aan te pakken. De handleiding beschrijft een manier om het project vanuit gedragsinzichten zo succesvol mogelijk af te trappen. Ook biedt het een stappenplan dat scholen handvatten geeft om scholieren stap voor stap zwerfafval te laten aanpakken, met als doel een langdurige gedragsverandering.

Datum: april 2020

Auteur: D&B i.o.v. RWS en i.s.m. ROVA

Document: Handleiding schone lange snoeproutes voor scholen (pdf, 17 MB)