Handleiding schone lange snoeproutes voor gemeenten

Titel: Handleiding voor gemeenten: schone lange snoeproutes

Samenvatting: Dit is een handleiding voor gemeenten voor de aanpak van zwerfafval op lange snoeproutes. Deze handleiding werd ontwikkeld i.o.v. Rijkswaterstaat i.s.m. ROVA. NederlandSchoon ontwikkelde eerder een aanpak voor snoeproutes, gericht op korte routes binnen de bebouwde kom. Deze handleiding richt zich op langere snoeproutes (7,5-10 km) die niet alleen door de bebouwde kom, maar ook door het buitengebied lopen.

Datum: april 2020

Auteur: D&B i.o.v. RWS en i.s.m. ROVA

Document: Handleiding schone lange snoeproutes voor gemeenten (pdf, 9.8 MB)