Nieuwsbrief Zwerfafval - mei 2020

mei 2020

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval langs wegen en rivieren. Meer informatie vindt u op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Effecten gescheiden afvalinzameling openbare ruimte

nbr-Gescheiden_inzameling_openbare_ruimte_1

Rijkswaterstaat startte in juni 2019 het traject ‘Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte’. Twintig gemeenten namen hieraan deel en een aantal daarvan plaatsten zogenoemde duo-afvalbakken of verschillende-fractie-afvalbakken om afval gescheiden te kunnen inzamelen. Werkt dat? Den Helder, Alkmaar, Zwolle, Beesel en Breda delen hun ervaringen.

Test in sluis Borgharen met plasticafvalscheprad

Borgharen-plasticafvalscheprad

Rijkswaterstaat geeft ruimte aan innovatie, ook op het water. Rijkswaterstaat heeft in 2019 de ongebruikte sluis bij Borgharen ter beschikking gesteld om onderzoek te doen naar het verwijderen van plastic uit de rivier. Ook willen we als beheerder van de Maas deze rivier graag schoonhouden. We werken hierbij nauw samen met andere partijen, zoals start-ups.

Pilot plastic afvangen en verwerken IJssel stopt

Rijkswaterstaat werkt aan pilots voor het afvangen en verwerken van plastics uit de rivieren. Een van de geplande pilots kan helaas niet worden voortgezet omdat er een te groot verschil is tussen de benodigde en de beschikbare financiering.

Kamerbrief bij rapportage monitoring plastic flessen en blikjes

Op 15 april 2020 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de halfjaarlijkse rapportage van Rijkswaterstaat over de monitoring van plastic flessen en blikjes in het zwerfafval naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 24 april informeerde ze de Tweede Kamer over het besluit tot invoering van statiegeld op kleine plastic flessen en uitvoering van de moties omtrent blikjes.

Landelijke koepelcampagne tegen zwerfafval

In het voorjaar van 2021 zal er een landelijke koepelcampagne tegen zwerfafval gelanceerd worden. Het doel is om de communicatie-uitingen van verschillende stakeholders te verbinden, om zo de effectiviteit van al lopende campagnes te versterken. Op korte termijn gaan we stakeholders betrekken. We nodigen geïnteresseerde gebiedsbeheerders, lokale overheden, NGO’s, bedrijfsleven en andere organisaties daarom van harte uit om contact met ons op te nemen.

Digitale cursus over succesvolle aanpak van zwerfafval in de maak

Afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten de trainingen en themasessies over de aanpak van zwerfafval bijgewoond. Dit jaar kunnen we helaas niet fysiek bijeenkomen, daarom hebben we besloten deze cursus in een digitaal format te gieten. Door het aanbieden van een digitale cursus willen we ook in deze tijd gemeenten faciliteren in het omzetten van de ambitie naar een concreet actieplan. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Eetbare confetti

eetbare-confetti

Als je carnaval of een feestje viert, kun je dat doen met aandacht voor het milieu. Plastic confetti valt niet onder de Single-Use-Plastics-richtlijn, maar kun je toch beter vermijden. Er is nu ook confetti die gemaakt is van voedselresten, die biologisch afbreekbaar en in water oplosbaar is.

Nieuw in de kennisbibliotheek