Nieuwsbrief Zwerfafval - juni 2020

juni 2020

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval. Meer informatie vindt u op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Rijkswaterstaat test gedragsmaatregelen bij rivierstranden

afvalbak-waalstrand-na-inverventie

Rijkswaterstaat ontwikkelt en test maatregelen om afval op recreatiestranden langs de rivieren te verminderen. Deze zomer onderzoeken we of de in 2019 ontwikkelde maatregelen ook op de lange termijn tot minder afval leiden. Ook voeren we pilots uit in Kampen, Wageningen en Roermond. Begin 2021 presenteren we alle resultaten op de netwerkdag zwerfafval.

Krachtenbundeling aanpak plastic soep Zuid-Holland

nbr Intentieverklaring CoPP foto

Ruim twintig organisaties die actief zijn in Zuid-Holland ondertekenden onlangs een intentieverklaring om gezamenlijk plastics in water aan te pakken. Rijkswaterstaat en RDM Centre of Expertise brengen deze partijen bij elkaar. In de ‘Community of Practice Plastic’ worden ervaringen en kennis gedeeld en wordt gewerkt aan gezamenlijke kennisontwikkeling.

Digitale cursus over aanpak van zwerfafval in de maak

nbr online meeting-5059830_640

RWS helpt gemeenten en andere gebiedsbeheerders met concrete maatregelen en stappenplannen voor een integrale aanpak van zwerfafval. In deze coronatijd brengen we kennis, inspiratie, experts en gebiedsbeheerders digitaal met nieuwe werkvormen bij elkaar. Onderwerpen zijn onder meer gedragsverandering, bijplaatsingen, wegen, participatie, communicatie, voorzieningen, handhaving, recreatiestranden etc. We horen graag via de enquête wat de behoeften zijn, zodat de cursus zo goed mogelijk aansluit bij de wensen.

Doe mee aan de Benchmark Schoon!

Welke schoon-aanpak leidt tot het beste resultaat? Doe (kosteloos) mee aan de Benchmark Schoon, leer van je collega’s en laat collega’s van jou leren.

Wil je meer weten, neem dan contact op met: Folkert Starreveld (010 26 000 29) of Imelda Massop (088 377 00 24). Beiden ook te bereiken via info@benchmarkschoon.nl .

Gooi mondkapjes en handschoenen bij het restafval

pictogram-restafval-RWSMondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen niet op straat, en ook niet bij het gescheiden ingezamelde afval. Er zijn meerdere afbeeldingen om inwoners en reizigers in het openbaar vervoer te laten zien dat die beschermingsmiddelen in het restafval thuishoren.

Almelo start proef met innovatieve detector in strijd tegen afvaldump

Veel inwoners van Almelo ergeren zich aan het dumpen van afval. Daarom plaatst de gemeente bij milieueiland op een plein als proef een ‘Heterdaadje’. Wanneer iemand een zak naast de container plaatst, klinkt een luide toon en gaan rode lampen branden. Naast cameratoezicht is dit een van de middelen die Almelo inzet om afvaldump te voorkomen.