Nieuwsbrief Zwerfafval - december 2020

december 2020

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval. Meer informatie vindt u op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Netwerkdag zwerfafval wordt Netwerkweek zwerfafval

Corona is van invloed op veel evenementen, zo ook onze op 9 februari 2021 geplande Netwerkdag Zwerfafval. In dit geval echter positief: de Netwerkdag wordt een Netwerkweek. Van 9 tot en met 12 februari 2021 organiseert Rijkswaterstaat vier inspirerende interactieve online ochtend-webinars ‘Samen doen’, waarin  actuele thema’s op een luchtige en gevarieerde wijze de revue passeren. Het programma wordt binnenkort gecommuniceerd zodat u een keuze kunt maken welk webinar u wilt bijwonen.

Catchy op de radio

Op 8 december was er een item over Catchy te horen op de radio tijdens De BNR Techniektour. Het ging deze editie over de techniek achter 'schoon' en onze projectleiders leggen in de uitzending uit hoe Catchy werkt.

Koepelcommunicatie zwerfafval

Rijkswaterstaat verkent in opdracht van IenW hoe we zwerfafvalcommunicatie van verscheidende partijen kunnen verbinden, versterken en ondersteunen. Samen met ruim 30 stakeholders, bestaande uit gemeentes, afvalverwerkingsdiensten, brancheorganisaties, NGO’s en het bedrijfsleven, werken we aan een gezamenlijke communicatiekoepel. De planning is om in 2021 van hieruit over zwerfafval te communiceren, kennis te delen en samenwerkingsverbanden op te starten.

Meten is weten

Hoe kunnen verschillende effecten van zwerfafval (gezondheid mens en natuur; kosten zwerfafval; leefbaarheid en circulaire economie) het beste worden gemonitord? Rijkswaterstaat verkende dat in het onderzoeksproject 'Versterken beleidsbasis, meten is weten'. Als eerste zijn indicatoren ontwikkeld die die effecten van zwerfafval in kaart brengen.

Litter Trap 5

De Litter Trap 5 (LT5) is een nieuw model plasticvanger, ontwikkeld door CLEAR RIVERS. De LT5 ligt in de Wilhelminahaven in Schiedam, een van de (nu nog) vervuildste havens binnen het Rotterdams havengebied. De opvanginstallatie voorkomt dat drijfvuil het getijdenpark instroomt en vangt het drijfvuil effectief op om te voorkomen dat dit door kan stromen naar de Noordzee. Drijvende schermen vergroten het bereik van de plasticvanger en geleiden het drijfvuil het opvangsysteem in.