Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar kosten zwerfafval

Rijkswaterstaat voert een onderzoek uit naar de directe kosten van zwerfafval. Dit onderzoek maakt deel uit van de studie ‘Versterken beleidsbasis, meten is weten’.

Het doel van de studie ‘Versterken beleidsbasis, meten is weten’ is het ontwikkelen van indicatoren die de effecten van zwerfafval op leefbaarheid, gezondheid van mens en natuur, verlies aan grondstoffen en kosten in kaart brengen. Eind 2018 leverde Rijkswaterstaat hiervoor al de rapportage ‘Monitoren van de effecten van zwerfafval’ op. Uit deze uitgevoerde rapportage blijkt dat er onder meer behoefte is aan aanvullende informatie over de indicator 'kosten'.

Bij het bepalen van de directe kosten (preventie, monitoring, opruimen en verwerken) van zwerfafval sluiten we zoveel mogelijk aan bij de systematiek van het kostenonderzoek dat in 2010 is uitgevoerd door Deloitte. De komende maanden wordt een kostenmodel opgesteld en vervolgens worden verschillende partijen gevraagd om informatie te delen met de onderzoekers om het kostenmodel te vullen. Om een zo betrouwbaar mogelijk model op te stellen is medewerking van gemeenten, provincies, waterschappen, Staatbosbeheer en andere gebiedsbeheerders van groot belang.