Nieuwsbrief Zwerfafval - oktober 2019

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
oktober 2019

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Lees de online versie

Rijkswaterstaat pakt bronnen van zwerfafval op rivieroevers aan

zwerfafval na hoog water

Rivieren vormen een belangrijke transportroute voor plastics vanuit land naar zee. Daarom heeft staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) Rijkswaterstaat gevraagd een plan te maken om zwerfafval in rivieren en op rivieroevers tegen te gaan. Dit jaar hebben we de grootste bronnen van zwerfafval op rivieroevers in kaart gebracht. In 2020 ontwikkelen met onze partners in pilots bronaanpakken.

Afsluiting toepassingstrajecten zwerfafval

In de afgelopen twee jaar heeft Rijkswaterstaat voor gemeenten meer dan 25 toepassingstrajecten op het gebied van zwerfafval gegeven aan gemeenten. Onderwerpen waren: communicatie en gedrag, voorkomen van bijplaatsingen, schone rivieren, participatie, schone evenementen, beleving, afvalbakken (gescheiden of niet) enz.
De laatste toepassingstrajecten worden nu afgerond. Hiermee sluit Rijkswaterstaat een periode af waarin er extra is ingezet op het ondersteunen van gemeenten bij hun aanpak van zwerfafval.

Rijkswaterstaat schoon

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een schoon areaal te hebben en te houden. We werken op vele fronten aan schone rivieren en wegen. Zo testen we bijvoorbeeld het effect van vangarmen in de rivieren en het effect van gedragsbeïnvloedende borden op parkeerplaatsen langs de snelwegen.

Gedragswetenschap helpt bij aanpak zwerfafval

Ernst BeitlerHoe krijg je grip op zwerfafval? Veel gemeenten vinden het antwoord in techniek en in handhaving. Volgens Ernst Beitler, Adviseur Leefomgeving bij de gemeente Amersfoort, ontbreekt er dan echter een effectiever wapen: gedragswetenschap.

Lees verder

Zaanstad onderzoekt beleving bewoners

Willem TottéIn opdracht van de gemeente Zaanstad is onderzoek verricht naar de beleving van de omgeving onder  bewoners. Interessant, want communiceren met bewoners over de omgeving is eigenlijk niet zo gangbaar als het wellicht zou moeten zijn. Want wat als het beheer van de gemeente onvoldoende aansluit op hun behoeften?

Zes adviezen voor succesvolle zwerfafvalactie met bewoners

foto peukenrecord‘Wie komt er zondagmorgen vrijwillig peuken rapen in de winkelstraat?’ Zou jij komen als iemand je dit vroeg? Wanneer wel en wanneer niet? In Wageningen kreeg de lokale zwerfafvalgroep Wageningen Schoon 30 mensen op de been om op zondag 13.602 peuken uit het centrum op te ruimen. Met deze casus als voorbeeld hier zes adviezen voor een geslaagde zwerfafvalactie. Hou je eigen plannen voor zwerfafvalacties met bewoners eens tegen het licht daarvan.

Laat een specialist meedenken over schoonbeleving!

Wilt u als gemeente aan de slag om de schoon-beleving van uw inwoners te verbeteren? Maak dan gebruik van ons (tijdelijke) aanbod om kosteloos een specialist met u mee te laten denken over dit onderwerp. U ontvangt adviesuren ter waarde van 2000 euro van Keizer & Van Welsem. Wellicht heeft u al kennisgemaakt met Kees en Peter tijdens onze toepassingstrajecten over dit onderwerp.
Voor meer informatie en aanmelden: Addie Weenk, addie.weenk@rws.nl.

Kom naar de Regiodagen CE-aanpak!

Nederland volledig circulair in 2050! Daarbij is de inzet van gemeenten en regio’s onmisbaar. Maar hoe pak je dat aan? Tijdens de Regiodagen laten we zien hoe je komt tot een circulaire aanpak die werkt voor jouw gemeente of regio. Je gaat naar huis met een persoonlijk CE-actieplan en leert de belangrijkste CE-partners in je regio kennen. Samen maak je de transitie naar volledige circulariteit namelijk een stuk makkelijker! Meld je aan!