Nieuwsbrief Zwerfafval - september 2019

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
september 2019

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Lees de online versie

Gemeenten gezocht voor bepalen kosten zwerfafval

Rijkswaterstaat laat KplusV een actualisatie uitvoeren van het kostenonderzoek zwerfafval uit 2010. We vragen hiervoor uw medewerking zodat een goede inschatting gemaakt kan worden van de feitelijke kosten die gemeenten en overige organisaties maken voor het voorkómen, monitoren, opruimen en verwerken van zwerfafval.

Schonere afslagen door unieke samenwerking

De inwoners van Landsmeer hadden schoon genoeg van het afval rond hun afslag van de A10 en schakelden de hulp van de gemeente in. Dit initiatief leidde tot een samenwerking op grotere schaal, aangejaagd door Rijkswaterstaat. Inmiddels ziet Willem van Kranenburg van de gemeenten Purmerend en Beemster ‘zijn’ afslagen steeds schoner worden.

Twentenaren krijgen duwtje in de goede richting om hun leefomgeving mooi schoon te houden

Rommel naast de containers, los afval op straat of moeite met afval scheiden. Voor de meeste gemeenten zijn dit bekende uitdagingen. Twente Milieu helpt acht gemeenten om deze problemen bij de kern aan te pakken, namelijk te focussen op gedragsverandering. Communicatieadviseur Annemiek Prinsen: “Je kunt wel weten hoe het moet, maar dat wil niet zeggen dat je het ook doet. Daarom kijken we verder. Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe kun je dit beïnvloeden?”

Data bieden gemeenten in de Betuwe inzicht in openbare reiniging

In vier gemeenten in de Betuwe verzorgt AVRI de openbare reiniging. Bijvoorbeeld door prullenbakken te legen en de straten te vegen. Er zijn afspraken over wanneer dit moet gebeuren. Maar waarom moet een lege prullenbak geleegd worden, of een schone straat geveegd? Om dit efficiënter, duurzamer en effectiever in te kunnen delen, zet AVRI sinds vorig jaar datagestuurd reinigen in.

Hoe regelt u de 25-meterregel?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking en vervalt de huidige 25-meter regel voor zwerfafval, waarmee gemeenten handhavend kunnen optreden tegen bedrijven die zwerfafval binnen een straal van 25 meter rondom hun zaak niet opruimen. Gemeenten die dit instrument willen blijven gebruiken, moeten dit zelf opnemen in hun omgevingsplan.

Laatste toepassingstrajecten!

Heb je je al ingeschreven voor onze laatste gratis toepassingstrajecten. Er gaan er nog twee van start:

'De Monitor' special over zwerfafval

De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV, dook in 'de Plasticplaag'. Met de vraag 'Wie houdt onze rivieren schoon?' kwamen ze uit bij wateradviseur Lisanne van ’t Hoff van Rijkswaterstaat. Die vertelt dat Rijkswaterstaat op eigen terrein opruimt, maar dat er een heel hoog prijskaartje aan hangt als wij zelf alle oevers gaan opruimen. We voeren daarom ook pilots uit om te voorkómen dat zwerfafval op de oevers terecht komt.