Nieuwsbrief Zwerfafval - augustus 2019

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
augustus 2019

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Lees de online versie

Bijplaatsingen? Die vragen om een systematische aanpak: praktijkvoorbeeld Den Bosch

Nbr_DenBosch_AshaSchoonheidSinds drie jaar is de Afvalstoffendienst van Den Bosch bezig met het project ‘bijplaatsingen’. Het doel van het project is simpel: bijplaatsingen bij ondergrondse containers definitief uit te bannen. De invulling is dat echter allerminst, want de uiteenlopende redenen van bijplaatsing vragen een consequente en systematische aanpak.

Gemeente Haarlem gaat zwerfafval anders meten

Nbr_Haarlem_Harco_JeroenHoe schoon is het centrum van de stad? Gemeentes bepalen dit vaak met de CROW-methodiek, maar het kan ook anders. Haarlem gaat starten met het meten van de ‘schoonbeleving’, waarbij de beleving van de inwoners centraal staat. Per buurt wil de gemeente erachter komen welke aspecten bepalend zijn.

Straffen én belonen: Rotterdam pakt afval buiten de bak aan

nbr_Rotterdam_Fatuma_CorineVeel Rotterdammers ergeren zich rot aan de hoeveelheid afval die naast de containers wordt geplaatst. Genoeg reden voor de nieuwe wethouder, Bert Wijbenga–van Nieuwenhuizen, om dit probleem stevig aan te pakken. Waar de focus eerst vooral op het zo snel mogelijk opruimen van afval naast de containers lag, zijn bewoners nu ook zelf verantwoordelijk. Werkt deze nieuwe aanpak Naastplaatsingen?

Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar kosten zwerfafval

Rijkswaterstaat voert een onderzoek uit naar de directe kosten van zwerfafval. Dit onderzoek maakt deel uit van de studie ‘Versterken beleidsbasis, meten is weten’. Om een zo betrouwbaar mogelijk kostenmodel op te stellen, hebben we de medewerking nodig van gebiedsbeheerders.

De rol van gemeenten in het afvalbeleid van scholen

Nbr_De_rol_van_gemeenten_in_afval_op_schoolMet het programma ‘Afval op school’ geven we een impuls aan afvalscheiding en voorkomen van (zwerf)afval op school. Leerlingen krijgen op die manier mee dat het normaal is om altijd afval te scheiden, thuis, op school en in de openbare ruimte. Scholen lopen aan tegen beperkende regels, financiële investeringen en het ontbreken van het juiste gedrag. De gemeente kan hier op verschillende manieren bij ondersteunen. Benieuwd hoe?

Kennis(sen)dag afvalvrije scholen: welke spin in het afvalweb ben jij?

Nbr_stickers-drie-spinnen-in-zwarte-web-op-witWerk je bij een gemeente, afvalinzamelaar of lokaal NME- centrum en is je ambitie afvalvrije scholen? Kom dan op 7 september [correctie: 7 oktober] naar onze bijeenkomst voor nieuwe kennis en kennissen.

Hardcups als eerste stap richting afvalvrije festivals

hardcup2We kennen ze allemaal wel. Grote festivals waarbij de grond bezaaid is met een deken van lege plastic bekertjes. Dit is een grote irritatie van steeds meer festivalbezoekers. Al deze plastic bekertjes worden na het festival bij elkaar geveegd en gaan dan direct de afvalverbranding in. Hoe zorg je als gemeente en festivalorganisator voor een festival zonder afval?

Feesten zonder puinzooi - Hoe Dan?!

Nbr_HoeDan5_festivalsIn deze editie van de videoreeks Hoe Dan?! legt Rijkswaterstaatreporter Bart Kuijpers uit wat Rijkswaterstaat doet om de verspreiding van zwerfafval op festivals tegen te gaan en recycling aan te moedigen.