Nieuwsbrief Zwerfafval - maart 2019

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
Maart 2019

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de landelijke aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Lees de online versie

Toepassingstraject Schone rivieren - start 18 april 2019

zwerfafval_na_hoog_water

Zwerfafval van het land komt in het water terecht en wordt zo onderdeel van de plastic soep. Werk jij bij een gemeente langs een grote rivier en wil je weten wat je kunt doen om te voorkomen dat afval in het water belandt, en hoe andere gemeenten dat aanpakken? Meld je dan snel aan voor het toepassingstraject schone rivieren dat start op 18 april.

Structuur geeft houvast in enthousiast domein van zwerfafvalaanpak in Oss

jongens_bij_bord

Nynke Stein, gemeente Oss, tekende in op de voucherregeling aanpak zwerfafval van Rijkswaterstaat. Resultaat is een structuur die haar helpt de aanpak te sturen. De aanpak heeft vijf sporen, vier doelgroepen en vijf soorten hotspots. De sporen zijn preventie; kennis en bewustwording; toezicht en handhaving; inrichting en voorzieningen en beheer en reiniging.

Lees verder

Interactieve gedragstool al 100 keer gebruikt

gedragstool_zwerfafval

De afgelopen tijd raadpleegden 100 beheerders van de openbare ruimte de gedragstool zwerfafval. Deze interactieve tool hielp hen met een eerste oplossingsrichting voor hun zwerfafvalprobleem. Benieuwd hoe je in jouw situatie aan de slag kunt met zwerfafval en gedrag, participatie of beleving? Start dan snel de interactieve gedragstool.

Intensivering aanpak (plastic) zwerfafval in rivieren

Rijkswaterstaat voert de komende twee à drie jaar de beleidsopdracht ‘Intensivering aanpak (plastic) zwerfafval in rivieren’ uit. Deze beleidsopdracht maakt onderdeel uit van het beleidsprogramma microplastics. De beleidsopdracht richt zich op drie pijlers: opruimen en verwerken, bronaanpak en monitoring microplastics.

Concreet aan de gang en ervaringen uitwisselen

nbr_gescheiden_afvalbak_oranje_grijsMeld je aan: laatste reeks toepassingstrajecten!
Gratis en exclusief voor medewerkers van gemeenten en reinigingsdiensten.
Participatie - 11 april 2019
Schone rivieren - 18 april 2019
Afvalbakken voor beginners - 16 mei 2019
Het effect van gescheiden afvalbakken op de openbare ruimte - 28 mei 2019
Voorkom bijplaatsingen - 27 juni 2019
Monitoring zwerfafval - 13 juni 2019

Toepassingstraject Participatie - start 11 april 2019

participatieWil je samen met inwoners en bedrijven zorgen voor een schonere openbare ruimte? Wil je bewonersinitiatieven ondersteunen of zelf bewoners, winkeliers en organisaties motiveren om in hun omgeving zwerfafval op te ruimen? Wil je de samenwerking structureel vastleggen?
Schrijf je dan in voor dit toepassingstraject en je krijgt voorbeelden en do’s en don’ts en je kunt  sparren met collega’s uit andere gemeenten en met medewerkers van het team zwerfafval van Rijkswaterstaat.

De Piramide verdeelt de afvaltaken

gescheiden_afvalbakken_De_Piramide_nbr

Op initiatief van twee leerkrachten is basisschool de Piramide in Haarlem al zo’n drie jaar actief met (het scheiden van) afval. Leerlingen kwamen zelf tot de conclusie dat ze beter broodtrommels konden meenemen. De school heeft knijpertjes om het zwerfafval buiten met elkaar op te ruimen en er is een Plastic Soup-bijeenkomst geweest in samenwerking met foundation Haarlem Plasticvrij.