Nieuwsbrief Zwerfafval - februari 2019

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
Februari 2019

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de landelijke aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Lees de online versie

Concreet aan de gang en ervaringen uitwisselen

nbr_gescheiden_afvalbak_oranje_grijsMeld je aan: laatste reeks toepassingstrajecten!
Gratis en exclusief voor medewerkers van gemeenten en reinigingsdiensten.
Sturen op beleving - 18 maart 2019
Schone evenementen - 21 maart 2019
Participatie - 11 april 2019
Schone rivieren - 18 april 2019
Communicatie en gedrag - 9 mei 2019
Afvalbakken voor beginners - 16 mei 2019
Het effect van gescheiden afvalbakken op de openbare ruimte - 28 mei 2019
Voorkom bijplaatsingen - 27 juni 2019
Monitoring zwerfafval - 13 juni 2019

Schone evenementen door statiegeldbeker

Evenementen1_nbr

Een schoon evenement is prettig voor de bezoekers, organisatoren en omwonenden en daarmee ook voor gemeenten.

In dit themagerichte leer- en doe-traject voor gemeenten behandelen we de nieuwste kennis en voorbeelden van effectieve aanpakken voor schone evenementen: gescheiden evenementenafvalbakken, duidelijke communicatie en statiegeldbekers. Je kunt je vragen over schone evenementen inbrengen: hoe leg ik het gebruik van harde plastic statiegeldbekers vast in de evenementenvergunning?

We stimuleren je concrete interventies voor je eigen situatie te bedenken en toe te passen en kunnen je daarbij maatwerkadvies geven.

Wegens succes opnieuw aangeboden: Toepassingstraject Participatie

NBR_Ondergrondse_containers_afvalscheiden_Utrecht_2

Donderdag 11 april start editie 2 van Toepassingstraject Participatie. Schrijf je in!

Dorien Giesberts van de gemeente Zaanstad nam deel aan het eerste traject: “We zochten naar een nieuw beloningsbeleid voor vrijwillige opruimers van zwerfafval. Het Toepassingstraject Participatie leidde tot verrassende inzichten. En tot een nieuwe aanpak, waarin (belangrijk!) de vrijwilligers zich kunnen vinden. Fijn om zo met collega’s van andere gemeenten te kunnen sparren!”

Evaluatie Participatie op Schoon levert Den Haag eyeopeners op

Opruimdag_Den_Haag_nbr

Het team Participatie & Schoon in Den Haag organiseert onder andere opruimdagen, TrashUre Hunts en broodlessen om het schoongedrag onder bewoners te bevorderen. De voucherregeling Zwerfafval en Gedrag van Rijkswaterstaat werd ingezet om hun aanpak te versterken en optimaliseren. Dat leverde een aantal eyeopeners op.

Eindrapportage monitoring zwerfvuil Waddenzee

Foto_Henk_Prins_Harlingen_boeit_nbrIn 2018 heeft Rijkswaterstaat voor het eerst op drie locaties in de Waddenzee zwerfvuil gemonitord. In het westen de Steenplaat en Griend en oostelijk de Zuiderduintjes bij Rottumeroog. Het onderzoek had ten doel om de methodiek van het monitoren te testen. De toegepaste methodiek werkt goed en daarom is besloten om de komende jaren door te gaan met deze monitoring en te onderzoeken wat de herkomst is van het gevonden zwerfafval.

Samen werken aan een Schone Schelde

Nbr_Schone_Schelde_ondertekenaars_foto_Stephan_TellierDinsdag 19 februari 2019 ondertekenden 28 partijen het samenwerkingsconvenant Schone Schelde. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfafval een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het zwerfafval in en rond de Schelde aan te pakken.

De Windroos: duurzaam doen we samen

Ronald Vossepoel en Pepijn Saarloos van De Windroos'Duurzaam doen we samen'. Dat is het thema van De Windroos in Gorinchem dit jaar. De school werkt dit uit in een themaweek die in het teken zal staan van afvalscheiding, met extra urgentie voor plastic soep. De Windroos werkt vanuit de gedachte van rentmeesterschap en is sinds najaar 2017 in gesprek met leerlingen over het milieu.