Toepassingstrajecten bijplaatsingen en afvalbakken gestart

In september zijn twee toepassingstrajecten gestart over bijplaatsingen en afvalbakken. In deze toepassingstrajecten ontwikkelen gemeenten samen met een klein groepje andere gemeenten een zwerfafvalaanpak voor een specifiek thema dat past in hun situatie.

Tijdens de kick-off bijeenkomst Bijplaatsingen is veel kennis gedeeld om ongewenste bijplaatsingen bij ondergrondse containers tegen te gaan. Na de kennismaking en kennisuitwisseling zijn de deelnemers druk aan de slag gegaan met de analyse. Dit is een essentiële stap om uiteindelijk interventies in te kunnen zetten. Hier kwam weer naar voren dat elke locatie uniek is en apart bekeken moet worden. Al snel werd duidelijk dat we eigenlijk niet goed weten wat ‘de basis op orde’ nu precies betekent bij ondergrondse containers.
Komende tijd gaan deelnemers van dit toepassingstraject verder met hun eigen analyse en op de volgende bijeenkomst staan ‘de basis op orde’ en andere gedragsinterventies om bijplaatsingen te voorkomen op de agenda.

Ook bij het toepassingstraject over de optimalisatie van afvalbakken stonden kennisuitwisseling en een goede analyse centraal. Thema’s die hier aan bod kwamen waren: het ontwikkelen van plaatsingscriteria voor containers in de openbare ruimte, aanbestedingen van afvalbakken voor je hele gemeente en manieren om afvalbakken beter op te laten vallen in de openbare ruimte.

Ook deelnemen aan een toepassingstraject van Rijkswaterstaat? Bekijk dan welke onderwerpen er binnenkort op de agenda staan. Staat je onderwerp er niet tussen? Mail dan naar zwerfafval@rws.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.