Schrijf je nu in voor toepassingstrajecten handhaving en schone markten

Na de zomer zijn 20 gemeenten gestart met een toepassingstraject over bijplaatsingen of afvalbakken. Ben jij een gemeente en kun je ook hulp gebruiken om jouw zwerfafval aanpak te versterken? Sluit je dan aan bij een van de aankomende toepassingstrajecten van Rijkswaterstaat.

Een toepassingstraject is een themagericht traject van twee of drie bijeenkomsten van een dagdeel, waar je met een kleine groep gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie waarmee je verder kunt. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van Rijkswaterstaat.

Daarnaast is er een kennisoverzicht beschikbaar met een bundeling van inspiratielijsten, tips, stappenplannen, hulpmiddelen, voorbeelden en in te zetten specialisten. We bieden toepassingstrajecten aan om gemeenten met ambities verder te helpen om de buitenruimte vrij van zwerfafval te maken. Daarom zijn deze trajecten gratis. Van deelnemers verwachten we een serieuze inzet en voldoende beschikbare tijd om verder te komen in de eigen gemeente met het onderwerp.

De startbijeenkomst handhaving is op donderdag 8 november en schone markten is gepland op woensdag 14 november. De bijeenkomst zal een ochtend zijn in Utrecht. Je kunt je direct opgeven.

1. Handhaving - start 8 november 2018

Handhaving is de laatste schakel in een keten van activiteiten die je kunt ondernemen in de zwerfafvalaanpak in jouw gemeente. Handhaving van zwerfafval is vaak lastig, omdat de kans op een ‘heeterdaadje’ erg klein is. Wilt u handhaving oppakken in uw gemeente? Dan is het onder andere van belang wat voor soorten handhavingsmiddelen je kunt inzetten en waarop er kan worden gehandhaafd. Ook deelnemen aan het toepassingstraject handhaving dat start op 8 november in Utrecht? Meld je aan via het formulier.

2. Schone markten - start 14 november 2018

Afval dat ontstaat bij dag- en weekmarkten is in veel gemeenten een terugkerend probleem. Pleinen en straten waar de markt staat zijn na afloop van een markt behoorlijk vuil. Markten vormen daarmee een bron van zwerfafval. Voor jou als gemeente betekent dit extra opruimkosten. Voor bewoners en ondernemers in het winkelgebied is het vaak een bron van ergernis. In het toepassingstraject schone markten leer je via een grondige analyse welke actoren of andere aspecten een rol spelen. Welk gedrag zien we op de markt en hoe kunnen we het gewenste gedrag bereiken? Welke maatregelen of interventies zijn mogelijk? Je gaat zelf aan de slag met de maatregelen en leert van de ervaringen die andere gemeenten opdoen.

Ook deelnemen aan het toepassingstraject schone markten dat start op 14 november in Utrecht? Meld je aan via het formulier.

Belangstelling voor andere thema’s?

Je kunt ook  je belangstelling voor de onderstaande trajecten aangeven waarvan de startdata nog niet gepland zijn. Afhankelijk van de belangstelling kunnen we deze toepassingstrajecten ook regionaal organiseren.

Voorlopig worden, naast bovenstaande, de volgende toepassingstrajecten voorzien. Graag horen we jullie belangstelling voor de volgende thema’s:

  • Evenementen (2e tranche)
  • Bijplaatsingen (2e tranche)
  • Afvalbakken in de openbare ruimte (2e tranche)
  • Schone rivieren
  • Sturen op beleving
  • Participatie
  • Monitoring
  • Snoeproutes buitengebied
  • Wegen
  • Ik heb interesse in een ander onderwerp, namelijk....