Nieuwsbrief Zwerfafval - mei 2018

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
Mei 2018

Lees de online versie

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de landelijke aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Zwerfafval op de website Afval Circulair.

31 mei Netwerkdag water: schoon schip maken!

Zaal_netwerkdag_water_20170523Voorkom dat zwerfafval in water terechtkomt en plastic soep wordt. Laat u als terreinbeheerder inspireren op de Netwerkdag Water van Rijkswaterstaat, op donderdag 31 mei in het Muntgebouw Utrecht. Een onmisbare dag voor iedereen die als (terrein)beheerder geconfronteerd wordt met zwerfafval. De rode draad dit jaar vormen de middelen die u kunt inzetten om zwerfafval te voorkomen en aan te pakken.

Toepassingstraject snoeproutes van start

Op 31 mei start het toepassingstraject Snoeproutes. In dit toepassingstraject gaat u zelf aan de slag met het ontwikkelen van een zwerfafvalaanpak voor de snoeproutes tussen scholen en winkels binnen uw gemeente!

Wilt u meer weten of deelnemen aan het toepassingstraject Snoeproutes?

Gemeenten aan de slag met schone evenementen

festival_0_NLSOp 23 april gingen 10 gemeenten aan de slag bij de kick-off van het toepassingstraject Schone Evenementen in Utrecht. Bij de start van dit themagerichte leer-en-doe-traject verkenden ze samen de (zwerf)afvalproblemen waar je als gemeente tegenaan loopt. In de toepassingstrajecten worden gemeenten geholpen om zelf een oplossing te vinden voor hun zwerfafvalprobleem.

Geef uw zwerfafvalaanpak richting met de Gedragstool Zwerfafval

gedragstool_zwerfafvalBent u beheerder van de openbare ruimte en op zoek naar een oplossing voor uw zwerfafvalprobleem? Probeer dan de RWS-Gedragstool Zwerfafval. Via een aantal vragen leidt deze gratis online applicatie naar een advies bestaand uit drie praktische interventies, goede praktijkvoorbeelden en handige documenten passend bij uw zwerfafvalsituatie.

Benchmark Schoon 2018 start in mei

benchmark_schoon_logoSchoon is een mooi maar complex thema. Tal van sociale, financiële en technische aspecten spelen een rol bij het formuleren van een gemeentelijke aanpak. Een benchmark is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument dat gemeenten snel inzicht geeft in elkaars beheerambities en -resultaten, inclusief de bijbehorende aanpak en kosten.

De Benchmark Schoon 2018 gaat van start in mei. Meld u aan via info@benchmarkschoon.nl

Samen voor afvalvrije scholen

handjes

Veel gemeenten en scholen hebben al laten weten afvalvrije scholen belangrijk te vinden. Vindt u het ook belangrijk? Laat het weten en teken ook voor afvalvrije scholen! Zo werken we samen aan een circulaire economie door al van jongs af aan het goede gedrag te stimuleren.

Save the date: Intervisiebijeenkomst afvalscheiding op scholen voor afvalinzamelaars

Bakken_uitsnede

Werkt u bij een publieke afvalinzamelaar aan afvalscheiding op scholen en bent u benieuwd naar wat anderen in het land doen? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst afvalscheiding op scholen op 19 juni in Utrecht.

Expert in huis voor afvalscheiding en zwerfafval op scholen in uw gemeente

Wilt u graag met scholen in uw gemeente afspraken maken over afvalscheiding en zwerfafval? U bereikt meer als u samenwerkt met afdelingen binnen uw gemeente, de afvalinzamelaar en andere betrokkenen. Omdat dit soms niet eenvoudig is bieden wij de maatwerkregeling afvalvrije scholen.

Aankondiging toepassingstrajecten afvalbakken, beleving, participatie en schone wegen

Na de zomer start Rijkswaterstaat met nieuwe toepassingstrajecten over afvalbakken, beleving, participatie en schone wegen. In deze trajecten pakken we samen met een groep gemeenten hun zwerfafvalproblemen aan. Een traject bestaat uit drie bijeenkomsten, waarin de probleemanalyse en -oplossing, kennisuitwisseling en het delen van goede voorbeelden van effectieve zwerfafval-aanpakken centraal staan. Meer informatie volgt binnenkort in een speciale uitgave van deze nieuwsbrief. Heeft u nu al interesse in een van deze thema’s? Geef dit alvast door via zwerfafval@rws.nl.

Check uw zwerfafvalvergoeding - budget 2013-2017

zwerfafvalvergoeding_nbrHeeft uw gemeente haar Zwerfafvalvergoeding budget 2013-2017 (volledig) ingezet? Check in de WasteTool van Nedvang hoeveel geld er nog beschikbaar is. Met de Zwerfafvalvergoeding kunt u extra maatregelen nemen voor uw zwerfafvalbeleid en een schone omgeving. Vraag het budget tussen 1 april en 1 augustus 2018 aan, anders valt het vrij en wordt het ingezet voor gemeentelijke activiteiten in het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval.

Logo_IenW_RWS