Nieuwsbrief Zwerfafval - november 2018

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
November 2018

Lees de online versie

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de landelijke aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Logo_IenW_RWS

Toepassingstraject ‘Voorkom bijplaatsingen’ start op 17 januari

Bijplaatsing karton

Van bankstellen tot IKEA-dozen en van kapotte TV’s tot gewone vuilniszakken. Bijplaatsingen zijn een lastig probleem. Oplossingen zijn er door goede inrichting van de omgeving, het op orde houden van de containers (plaatsen) of handhaving en gedragsverandering. In dit toepassingstraject ontdekt u welke maatregelen in uw gemeente zorgen voor minder bijplaatsingen.

Training ‘De basis op orde’ start op 24 januari

Dit toepassingstraject is speciaal bedoeld voor gemeente-ambtenaren die nieuw zijn in de (zwerf)afvalwereld. Welke onderdelen moet je op orde hebben voor een schone gemeente? Afvalbakken, beheer, reiniging, bijplaatsingen, inwonerparticipatie, communicatie, monitoring en handhaving. Allemaal onderwerpen die van belang zijn bij een goede aanpak van zwerfafval. In deze training ontdekt u wat er allemaal mogelijk is voor een effectieve zwerfafvalaanpak.

IenW stelt 5 miljoen beschikbaar voor aanpak zwerfafval in rivieren

zwerfafval_na_hoog_water_nbr

Met een nieuwe aanpak tegen plastic zwerfafval in rivieren wordt het probleem van de plastic soep in zee bij de bron aangepakt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en minister Cora van Nieuwenhuizen stellen € 5 miljoen beschikbaar om de plastic hotspots in kaart te brengen waar het plastic afval in de rivieren stroomt. Waar mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande ontwikkelingen en initiatieven.

Feest der herkenning tijdens 1e bijeenkomst over participatie

Hoe betrek je inwoners, bedrijven en organisaties bij het opruimen en voorkomen van zwerfafval? 10 oktober was de eerste bijeenkomst van het toepassingstraject participatie en zwerfafval. Elf gemeentecollega’s van zeer diverse gemeenten wisselden ervaringen uit. Er was veel herkenning en snel was duidelijk: het vraagt een lange adem, maar de aanhouder wint.

Toepassingstraject Beleving gestart

Zo’n twintig deelnemers van het toepassingstraject beleving werden op 25 oktober bijgepraat over factoren die de schoon-beleving beïnvloeden, zoals de zorg die een burger ervaart voor de omgeving. Tijdens de startbijeenkomst werd ook ingegaan op maatregelen die je kunt nemen om de schoon-beleving te verbeteren: belevingsgestuurd beheer, de manier van reiniging, het omgaan met meldingen, participatie en communicatie voor een positieve schoon-beleving. In de volgende sessie komen de deelnemers tot een concreet plan.

Rijkswaterstaat prominent aanwezig op Zwerfafvalcongres op 26 november

het_rendement_van_schoon_klapbord_nbr

Op het landelijke zwerfafvalcongres ‘Rendement van schoon’ verzorgt Rijkswaterstaat vijf prikkelende workshops over actuele thema’s. En in de RWS-stand staan we de hele dag klaar voor gesprek, vragen en suggesties. Wij ontmoeten u daar graag! Het congres Rendement van Schoon is op 26 november in de Rijtuigloods in Amersfoort.

iw_rws_logo_online_ex_pos_nl
logo-rijkswaterstaat-min-infra-waterstaat-half