Nieuwsbrief Zwerfafval - oktober 2018

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
Oktober 2018

Lees de online versie

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de landelijke aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Aanpak zwerfafval op de website Afval Circulair.

Adviesbureaus geïnspireerd over afval en gedrag

Word_ZAPper_nbr

Op 28 september bracht Rijkswaterstaat afvaladviesbureaus in contact met bureaus die gespecialiseerd zijn in gedragsadviezen. Doel: beide groepen op elkaars werkveld bijspijkeren. Gecombineerde teams beantwoordden op innovatieve manier vragen zoals: 'Hoe krijgen we 10x meer vrijwilligers om zwerfafval op te ruimen' en 'Hoe zorgen we ervoor dat er geen zwerfafval meer is'.

Benchmark Schoon - werkbijeenkomst

benchmark_schoon_logo_nbrDe Benchmark Schoon is weer van start gegaan. Tijdens de werkbijeenkomst op 1 oktober vergeleken en analyseerden deelnemers hun eigen resultaten met die van andere gemeenten. Zo hopen ze verbanden te ontdekken tussen prestatie-indicatoren zoals beeldkwaliteit, kosten, beleving en aantal afvalbakken en uit te vinden wat prestatiebepalende factoren zijn.

Schrijf je in voor toepassingstrajecten Handhaving en Schone markten

Kun jij ook hulp gebruiken om jouw zwerfafval aanpak te versterken? Sluit je dan aan bij een van de toepassingstrajecten van Rijkswaterstaat voor gemeenten. In een aantal bijeenkomsten van een dagdeel ontwikkel je een concrete aanpak voor jouw situatie waarmee je verder kunt. Je werkt samen met een kleine groep gemeenten en krijgt ondersteuning van adviseurs van Rijkswaterstaat.
De startbijeenkomst Handhaving is op donderdag 8 november en die voor Schone markten is gepland op woensdag 14 november, beide in Utrecht.

Toepassingstrajecten Bijplaatsingen en Afvalbakken gestart

Boom_bijplaatsingen_nbrTijdens de kick-off bijeenkomst van het toepassingstraject Bijplaatsingen in september is kennis gedeeld over het tegengaan van ongewenste bijplaatsingen bij ondergrondse containers. Bij de analyse kwam naar voren dat elke locatie uniek is en apart bekeken moet worden. Wat ‘de basis op orde’ nu precies betekent bij ondergrondse containers staat, met andere gedragsinterventies om bijplaatsingen te voorkomen, op de agenda voor de vervolgbijeenkomst.

Ook bij het toepassingstraject over de optimalisatie van afvalbakken stonden kennisuitwisseling en een goede analyse centraal. Thema’s die hier aan bod kwamen waren: het ontwikkelen van plaatsingscriteria voor containers in de openbare ruimte, aanbestedingen van afvalbakken voor je hele gemeente en manieren om afvalbakken beter op te laten vallen in de openbare ruimte.

Resultaat van samenwerking in brochure Schone Rivieren

zwerfafval_na_hoog_water_nbrEen groot deel van de plastic soep ontstaat door aanvoer via rivieren. Daarom werken in Nederland zo’n 200 partijen aan bewustwording, het voorkomen van zwerfafval en het opruimen van zwerfafval langs oevers. Dit gebeurt binnen negen regionale netwerken die georganiseerd zijn langs rivieren en andere (Rijks)wateren. Elk netwerk heeft zijn eigen specifieke aanpak. In een brochure toont Rijkswaterstaat de resultaten van deze samenwerkingsverbanden. In 2017 hebben al meer dan 5.500 vrijwilligers ruim 300 trajecten opgeruimd. Doet u mee?

Alle scholen in Leusden afvalvrij

Comm_afb_Afval_op_school_nbrHoe zorg je ervoor dat basisschoolleerlingen geen zwerfafval veroorzaken? Als ze de waarde van de afvalstof (afval = grondstof) weten zal dit bijdragen aan schoner gedrag. In Leusden zijn alle basisscholen afvalvrij geworden. Bent u benieuwd hoe dit is gelukt? Welke stappen er zijn gezet? Lees dan het interview met Jolanda Zeilmaker.

Integrale aanpak zwerfafval langs wegen rondom Amsterdam

Op initiatief van gemeente Landsmeer en de vrijwilligersorganisatie Landsmeer Schoon wordt een project gestart gericht op bewustwording en het voorkomen van zwerfafval op het tracé Ring Noord tot en met Purmerend.

Rijnjutters halen ruim 1.500 kilo afval op

Opruimactie_Rijnjutters_nbrOp de zonovergoten zaterdag 13 oktober hebben bijna 300 vrijwilligers in de gemeenten Duiven, Westervoort, Wageningen, Renkum, Neder-Betuwe, Utrechtse Heuvelrug en Lingewaard de oevers van de Rijn schoongemaakt. Dit was de start van het riviernetwerk Schone Rijn, een initiatief van onder meer IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Ook in de gemeente Zevenaar, waar eerdere jaren al opruimacties langs de Rijn zijn georganiseerd, zullen dit najaar weer Rijnjutters actief zijn.