Nieuwsbrief Zwerfafval - juni 2018

Schone Maas - Grave banner nieuwsbrief
Juni 2018

Lees de online versie

In deze nieuwsbrief leest u over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de landelijke aanpak van zwerfafval en schone rivieren. Meer informatie vindt u op de pagina Zwerfafval op de website Afval Circulair.

Toepassingstrajecten bijplaatsingen, afvalbakken, participatie en beleving na de zomer van start

Ben je gemeente en wil je jouw zwerfafvalaanpak versterken? Sluit je dan na de zomer aan bij een toepassingstraject. Een toepassingstraject is een themagericht traject van circa drie bijeenkomsten, waar je met een kleine groep actieve gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat. Deze trajecten zijn gratis.

Na de zomer starten we met de thema’s

 • 'Voorkomen van bijplaatsingen' (startbijeenkomst 10 september 2018),
 • 'Afvalbakken in de openbare ruimte' (startbijeenkomst 25 september),
 • 'Participatie van bewoners' (startbijeenkomst 10 oktober 2018) en
 • 'Sturen op beleving' (startbijeenkomst 25 oktober 2018).

De bijeenkomst van een dagdeel is in Utrecht. Je kunt je direct opgeven via zwerfafval@rws.nl.

1. Bijplaatsingen - start 10 september 2018

Bijplaatsing karton

Van paraplu’s tot bankstellen en dozen of gewoon vuilniszakken. Bijgeplaatst afval naast containers is een lastig en hardnekkig probleem. In dit traject ontwikkel je een concrete aanpak voor de bijplaatsingen op een aantal hotspot-locaties in je eigen gemeente. Hierbij komen een goede probleemanalyse, interne samenwerking en het kiezen van de juiste gedragsinterventies uitgebreid aan bod.

Ook deelnemen aan het toepassingstraject 'Voorkomen van bijplaatsingen' op 10 september in Utrecht? Meld je aan door te mailen naar via zwerfafval@rws.nl.

2. Afvalbakken - start 25 september 2018

Afvalbakken_nieuwsbriefZA

Afvalbakken zijn de allerbeste ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone leefomgeving. Wist je bijvoorbeeld dat betere vormgeving en plaatsing van bakken de hoeveelheid zwerfafval tot 50% kan doen afnemen? En dat groene opvallende afvalbakken tot 30% meer afval ophalen? Heb jij last van klagende bewoners over de plek waar afvalbakken staan? Of zitten afvalbakken regelmatig te vol? Wil je de hoeveelheid afvalbakken verminderen zonder dat er extra zwerfafval ontstaat? Wil je meer weten over het goed plaatsen en vormgeven van afvalbakken? Meld je dan aan voor het 'toepassingstraject optimalisatie van afvalbakken in de openbare ruimte' op 25 september door te mailen naar zwerfafval@rws.nl.

3. Participatie - start 10 oktober 2018

Foto: Jan Molenveld

Sta je voor de opgave om samen met inwoners te zorgen voor een schonere openbare ruimte? Omdat bewoners in jouw gemeente het initiatief nemen om zwerfafval op te ruimen of omdat je zelf bewoners wil activeren om hun buurt, wijk, een park schoon te houden? Wil je de samenwerking met bewoners structureel vastleggen, wil je nieuwe groepen bereiken of zoek je een succesvolle(re) aanpak?

Meld je dan aan voor het 'toepassingstraject zwerfafval en participatie' op 10 oktober 2018 in Utrecht door te mailen naar zwerfafval@rws.nl. We voorzien je van actuele kennis over zwerfafval en participatie, inspiratie en delen positieve ervaringen van elders.

4. Beleving - start 25 oktober 2018

Winkelgebied met mensen Zwolle NL nbrDe beleving van burgers komt steeds meer centraal te staan bij het onderhoud van de openbare ruimte. Zo wordt vaker de mate waarin de burger de omgeving schoon vindt het vertrekpunt bij de reiniging en niet de werkelijke schoonheidsgraad. Ben jij benieuwd hoe tevreden jouw inwoners zijn over de openbare ruimte en welke factoren hier van invloed op zijn? Of ben je benieuwd hoe je beleving van inwoners kunt meten en op welke factoren je als gemeente kunt sturen?

Meld je dan snel aan voor het toepassingstraject ‘sturen op beleving’ dat start op 25 oktober in Utrecht door te mailen naar zwerfafval@rws.nl. Dit traject wordt verzorgd door Rijkswaterstaat samen met beleving-experts Kees Keizer en Peter van Welsem. In het traject krijg je psychologische kennis en vaardigheden aangereikt en helpen we je bij het maken van een goede probleemanalyse. Vervolgens krijg je de juiste kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden om een aanpak te ontwikkelen voor de situatie in jouw gemeente.

Belangstelling voor andere thema’s?

Evenementen 1Je kunt nu al je belangstelling voor de onderstaande trajecten aangeven waarvan de startdata nog niet gepland zijn. Afhankelijk van de belangstelling, kunnen we deze toepassingstrajecten ook regionaal organiseren.

Op dit moment worden, naast bovenstaande, de volgende toepassingstrajecten voorzien. Graag horen we jullie belangstelling voor de volgende thema’s:

 • Evenementen (2e tranche)
 • Bijplaatsingen (2e tranche)
 • Afvalbakken in de openbare ruimte (2e tranche)
 • Markten
 • Schone rivieren
 • Sturen op beleving
 • Participatie
 • Monitoring
 • Handhaving
 • Snoeproutes buitengebied
 • Wegen
 • Ik heb interesse in een ander onderwerp, namelijk....

Benchmark Schoon weer van start

Benchmark Schoon 2018 kick-off NbrRuim 30 gemeenten hebben zich al aangemeld voor de Benchmark Schoon 2018 die officieel van start ging met de kick-offbijeenkomst van 12 juni.  Gemeenten hebben gevarieerde vragen: Hoe pak je peuken aan in het centrumgebied? Is er een (blijvende) relatie tussen diftar en zwerfafval en de vullingsgraad van afvalbakken? Kan ik beter reinigen op beeldkwaliteit of op belevingsbestek? De komende tijd gaan we zoveel mogelijk in op deze vragen.

De Benchmark Schoon wordt georganiseerd door de NVRD en Rijkswaterstaat. Je kunt je nog altijd aanmelden voor - gratis - deelname.

Logo_IenW_RWS