My Beach als vliegwiel tot geborgde samenwerking voor duurzame schone stranden

De Green Deal Schone Stranden is het vierde jaar ingegaan. Partijen weten elkaar te vinden en de Landelijke Stranddagen, Strandverkiezingen en Brede Bijeenkomst worden goed bezocht. Gemeenten en vrijwilligersinitiatieven werken samen aan het schoonmaken van het strand en ook de hoeveelheid Green Key-gecertificeerde paviljoens neemt toe. Voor 2018 streven we naar borging van de mooie initiatieven die voortkomen uit de Green Deal door middel van My Beach.

Een My Beach-locatie is een stuk strand nabij een strandpaviljoen waarbinnen geëxperimenteerd wordt met innovatieve ideeën tot het reduceren van afval en stimuleren van goed afvalgedrag. In deze proeftuinen is de paviljoenhouder samen met de kustgemeente, leveranciers en vrijwilligersinitiatieven gecommitteerd net dat beetje extra te doen tot het schoonmaken en -houden van het strand. De sleutel tot de realisatie van een My Beach locatie is samenwerking tussen de gemeente en een paviljoenhouder. Iedereen houdt van een schoon strand, maar hoe laat je gemeenten succesvol samenwerken met ondernemers?

Tijdens de Netwerkdag Water wordt hierover een workshop georganiseerd door KIMO Nederland en België en Strand Nederland. We zullen samen op zoek gaan naar de rol van gemeenten en het faciliteren van private partijen in de energieke samenleving die verantwoordelijkheid willen nemen binnen het publieke domein strand.