Integrale aanpak zwerfafval langs wegen

Op initiatief van gemeente Landsmeer en de vrijwilligersorganisatie Landsmeer Schoon wordt een project gestart gericht op bewustwording en het voorkómen van zwerfafval.

Het project wordt uitgevoerd op het tracé Ring Noord (A10, S117) tot en met Purmerend (via A8, A7). De samenwerkende projectpartijen zijn de gemeenten Landsmeer, Purmerend, Zaanstad, Oostzaan (onder voorbehoud), Amsterdam-Noord, Rijkswaterstaat regio West-Nederland Noord en Rijkswaterstaat WVL (projectleiding).

In elke gemeente worden een of meer op- en afritten geselecteerd, inclusief aanpalend gebied met tankstations, fastfoodketens etc. Deze stakeholders worden ook betrokken bij het project. Daarnaast worden vrijwilligers-organisaties en waar mogelijk andere belanghebbenden, zoals sportverenigingen, betrokken.

Naast opruimacties rond de Landelijke Opschoondag 2019 (23 maart 2019), wordt een aanpak ontwikkeld gericht op gedragsverandering, preventie en bewustwording. Communicatie rond het project is een essentieel onderdeel, evenals een goede monitoring om de effecten van de maatregelen te kunnen vastleggen. Het project is in juli 2018 van start gegaan en zal naar verwachting een jaar lopen. Eind september zullen de eerste brainstormsessies plaatsvinden.

Meer weten? Neem dan contact op met Wilma Middel, wilma.middel@rws.nl, of Hanneke van der Bijl, Hanneke.vander.Bijl@rws.nl.