Gemeenten aan de slag met schone evenementen

Op 23 april 2018 gingen 10 gemeenten aan de slag bij de kick-off van het toepassingstraject Schone Evenementen in Utrecht. Bij de start van dit themagerichte leer-en-doe traject verkenden ze samen de (zwerf)afvalproblemen waar je als gemeente tegenaan loopt. In de toepassingstrajecten worden gemeenten geholpen om zelf een oplossing te vinden voor hun zwerfafvalprobleem. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Rijkswaterstaat en NederlandSchoon.

Aan de slag met evenementen

In het traject krijgen gemeenten in drie bijeenkomsten ondersteuning bij de aanpak van schone Evenementen in hun gemeente. Experts begeleiden de bijeenkomsten, daarbij presenteren ze de nieuwste zwerfafvalkennis en geven ze voorbeelden van effectieve (zwerf)afvalaanpakken.

Diverse uitdagingen

Tijdens de bijeenkomst strekten de vragen van gemeenten over schone evenementen van de praktische toepassing van harde plastic statiegeldbekers tot discussies over de rol van gemeenten richting organisatoren van evenementen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met evenementen die geen duidelijke afbakening hebben, zoals met koningsdag? En hoe werk je toe naar circulaire evenementen zonder het organisaties nóg ingewikkelder te maken met allemaal extra regels?

Vervolg

Eind juni komen de gemeenten die deelnemen aan het toepassingstraject weer bij elkaar. Op deze bijeenkomst worden voorloper gemeenten uit het land uitgenodigd om te vertellen over hun aanpak. In de tussentijd werken gemeenten toe naar concrete interventies voor hun eigen situatie. Hierbij is ondersteuning in de vorm van maatwerkadvies mogelijk. Na de zomer vindt een evaluatiebijeenkomst plaats, waar de resultaten met elkaar zullen worden gedeeld.

Nieuwe trajecten

Ook meedoen met een toepassingstraject? Op 31 mei starten we met het toepassingstraject over snoeproutes. Lees meer informatie of meld je direct aan. Na de zomer staan ook participatie, afvalbakken, bijplaatsingen en Schone Rivieren op de planning.