Feest der herkenning tijdens 1e bijeenkomst over participatie

Hoe betrek je inwoners, bedrijven en organisaties bij het opruimen en voorkomen van zwerfafval? 10 Oktober was de eerste bijeenkomst van het toepassingstraject participatie en zwerfafval. Elf gemeentecollega’s van zeer diverse gemeenten wisselden ervaringen uit. Er was veel herkenning en snel was duidelijk, het vraagt lange adem.

Er zijn al veel inwoners en bedrijven en organisaties actief met opruimacties. Een aantal vragen heeft bijna iedereen. Hoe blijven actieve mensen actief? Hoe maak je het effect van hun inzet zichtbaar? Wat kun en mag je verwachten van vrijwilligers? En wat van bedrijven en organisaties? Hoe werk je samen met wijkteams? Antwoorden zijn bijvoorbeeld: maatwerk (iedere situatie en wijk is anders), het werk van de mensen echt waarderen en op een positieve manier zichtbaar maken, goede aanspreekpunten en blijvende service vanuit de gemeente.

Er kwamen ook specifiekere vragen op tafel. Hoe overtuig je bijvoorbeeld de bedrijven die afval inzamelen van de meerwaarde van hulp van bewoners (betrokkenheid bij de buurt, voorbeeldfunctie etc.)? Regelmatig vinden ze het wat lastig en extra werk. En hoe zorg je dat je bewoners die zwerfafval opruimen flexibele service kunt bieden in een systeem dat steeds strenger wordt qua eisen aan afvalscheiding. Ook ontstond er een interessant gesprek over de werking van financieel belonen. Wanneer ervaart men het als een stimulerend compliment en met welk bedrag voelt men het als een loon waar men recht op heeft?

Na de jaarwisseling is de tweede bijeenkomst.