Brochure Schone Rivieren toont resultaten netwerken

Gepubliceerd 18 oktober 2018

Zwerfafval treffen we overal aan: op het land maar ook op, in en langs het water. Omdat een groot deel van de plastic soep ontstaat door de aanvoer via rivieren, werken in Nederland zo’n 200 partijen samen om dit onderwerp lokaal en regionaal onder de aandacht te brengen en daadkrachtig aan te pakken. Gemeenten, burgers, provincies, waterschappen, waterleidingbedrijven, Rijkswaterstaat, afvalinzamelaars, natuurorganisaties, ondernemers en vele anderen zetten zich in voor een schone rivier en lokale wateren. Dit doen ze door actief samen te werken aan bewustwording, het voorkomen van zwerfafval en het opruimen daarvan.

zwerfafval_na_hoog_water

Dit gebeurt binnen negen regionale netwerken die georganiseerd zijn langs rivieren en andere (Rijks)wateren, de ‘netwerken Schone Rivieren’. Daarbij heeft elk netwerk zijn eigen specifieke aanpak. Rijkswaterstaat heeft een brochure gemaakt waarin de resultaten van deze samenwerkingsverbanden zijn aangegeven. Goed om te zien is dat steeds meer burgers zich inzetten om hun rivier schoner te maken. In 2017 hebben al meer dan 5.500 vrijwilligers ruim 300 trajecten zwerfafvalvrij gemaakt. Het aantal samenwerkingsverbanden groeit nog steeds en ook het aantal organisaties dat zich inzet voor schone rivieren neemt toe. Doet u mee?
Download de brochure (pdf, 772 kB).