Impressie Netwerkdag Water

Netwerkdag Water
Impressie Netwerkdag Water 23 mei 2017

Goed op drift!

Dinsdag 23 mei kwamen bijna 100 professionals binnen de keten zwerfafval in water bijeen om belangrijke vervolgstappen te zetten naar plasticvrije wateren. De focus lag op het formuleren van een sterke lokale ambitie. Inspirerende sprekers vertelden hun verhaal in een korte pitch.  De verhalen en de workshops lieten de mogelijkheden en kansen zien om de keten samen te brengen en om zo de ambitie te realiseren. De locatie aan de Maarsseveense Plassen gaf zowel vorm als inhoud aan deze geslaagde netwerkdag. Hieronder vindt u een samenvatting van de dag.

Wat drijft Walter Overbeek in de Maarsseveense Plassen?

DSC_0046Walter is teamleider Beheer & Onderhoud bij Recreatie Midden Nederland en heeft het recreatiegebied Maarsseveense Plassen onder zijn hoede. Hoe combineer je op een recreatiestrand het groen met het maatschappelijk belang en hoe controleer je de afvalstromen? Gezondheid staat altijd op de eerste plaats! Zijn tip om te zorgen dat het zwerfvuil goed wordt opgeruimd is het onderhouden van een goed (lokaal) netwerk. In de afvoer van afval werkt Walter samen met de omliggende bedrijven.

Wat drijft Merijn Tinga als Plastic Soup Surfer?

DSC_0052Merijn Tinga wil naar statiegeld op alle kleine PET-flesjes. Hiervoor heeft hij in februari een petitie met bijna 60.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Merijn klaagt het plastic niet aan, maar wel hoe we als maatschappij omgaan met plastic als afval. Zijn nieuwe drive om dit te onderstrepen: #source2sea. Op 2 juni gaat Merijn 1200 km staand op een SUP board de Rijn afpeddelen. Hij vraagt hiermee aandacht voor het plastic zwerfafval in rivieren dat een belangrijke bron is van plastic in zee. Wat gebeurt er in die 1200 km met de rivier vanaf de bron in Zwitserland tot aan de Noordzee? Waarom pakken de verpakkingsproducerende bedrijven hierin nog steeds niet hun verantwoordelijkheid?

Wat drijft Henk Klein Teeselink met MyBeach?

DSC_0054Henk Klein Teeselink is vanuit Stichting Nederland Schoon betrokken bij MyBeach. Iedereen gaat voor een schoon strand en samenwerking hierin tussen alle betrokkenen is de basis voor succes. Als ondernemer van een strandpaviljoen kun je met Mybeach nog meer betekenis geven aan het realiseren van een schoon strand en extra omzetkansen creëren door jouw strandpaviljoen als een MyBeach locatie te positioneren. Het hebben van een netwerk met hetzelfde doel voor ogen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Workshops

Samen voor een gezonde zee, De bedrijfswaarde van Cleanups

Waar ontmoeten het bedrijfsleven en de cleanups elkaar op MVO-gebied en wat kunnen ze voor elkaar betekenen? Bij de Boskalis Beach Cleanup Tour maken bijna 3.000 vrijwilligers het strand langs de gehele Noordzeekust inclusief de Waddeneilanden afvalvrij. Merijn Hougee van Stichting de Noordzee vertelt wat bedrijven drijft om zich hieraan te verbinden. Naast redenen als naamsbekendheid kan het ook om inhoudelijke samenwerking gaan (zoals met Rivella en hun productinnovatie) of vanwege arbeidsmarktcommunicatie.

Storytelling door Asker Dekker

Slechts 10% van je boodschap wordt bepaald door de inhoud. Veel belangrijker is je verhaal en je presentatie, vertelt Asker Dekker van Rijkswaterstaat. Maar hoe pak je dit aan? In tweetallen zelf doen en ervaren is de beste leerschool. Met technieken uit de presentatie maakten deelnemers hun eigen ‘verhaal’. De opbouw ervan ging aan de hand van ‘de held’, de ‘tegenslag’, de ‘hulp’ en het ‘morele dilemma’. Het oefenen van je eigen verhaal stopte niet na deze workshop maar werd nog doorgezet tijdens de afsluitende borrel.

Van monitoring naar (lokale) bronaanpak

Deze gezamenlijke workshop gaf een overzicht van de resultaten van de sorteeranalyses van afval dat is opgeruimd langs de rivieren de Maas, Waal, IJssel en Schelde, gaf inzicht in de aanpak van het opruimen van piepschuimsnippers in water en tot slot een toelichting op het netwerk Schone IJssel.

Ton Daamen van De Afvalspiegel liet zien dat ook in zijn sorteeranalyses plastics met stip bovenaan staat in de lijst gevonden items. Hij heeft hierin ook een verdeling naar bronnen kunnen maken (voor zover het specifiek herleidbaar afval betrof). Joost Barendrecht van IVN Brabant heeft voor zijn project Schone Maas ervoor gekozen om te beginnen met het opruimen van de verpulverde piepschuimsnippers in water. Het water is daardoor niet alleen schoongemaakt, de aanwas van het piepschuim is nu veel beter in kaart te brengen en er kan op termijn wellicht ook de precieze herkomst ervan worden vastgesteld. Evelien Verboom van Circulus Berkel sloot af met haar project waarin burgers door middel van een wedstrijd ‘Dump je idee!’ worden uitgedaagd met oplossingen te komen voor het aanpakken van het afval in en langs de IJssel. Zij laat zich verrassen met kennis en nieuwe inzichten van de mensen die wonen, werken en recreëren langs deze rivier. Conclusie van deze gezamenlijke workshop: één methode en aanpak is er niet. De drie presentaties laten allen al een andere aanpak zien, dit inspireerde de zaal. Er werd actief meegedacht over aanpak, methodes, categorisering en weergave van volumes.

Circulaire economie: plastic afval is passé

Noortje Schrouwen van Grondstofjutters en Saskia Studer van de Great Bubble Barrier presenteerden hun concepten om zwerfafval van het strand en uit het water te halen. De centrale vraag hierin: wat gaan we doen met het materiaal dat we inzamelen? Hoe kunnen we beide initiatieven helpen om de grondstoffen op een goede manier te verwaarden? De brainstorm met deelnemers leverde een aantal suggesties op: sluit met je grondstofstromen aan bij initiatieven die vergelijkbare stromen hebben. Daardoor wordt de hoeveelheid groter en word je een interessante partner om samen met recyclers te komen tot hergebruik van (bepaalde) stromen. Of maak inzichtelijk hoe het initiatief bijdraagt aan de besparing op de kosten die beheerders anders moeten maken om het strand of de rivieren schoon te krijgen.

Langdurig binden en boeien van vrijwilligers

Koen van Loon van IVN Gelderland geeft inzicht in de verschillende typen vrijwilliger: de traditionele versus de incidentele vrijwilliger. Hoe zorg je ervoor dat de incidentele vrijwilliger ook volgend jaar weer meedoet? Succesfactoren hierin zijn ‘gezellig samen iets doen’, het gevoel van voldoening en het belonen door bijvoorbeeld toegang te bieden aan een gebied waar je normaal gesproken niet mag komen. Maar ook motiveren, waarderen, het goed faciliteren, betrekken en een goede organisatie dragen bij aan de overtuiging van mensen om zich ook de volgende edities in te zetten.

Doe mee verlos de zee! Bewustwording vanuit het hart

Zeven jaar geleden werd het hart van Matthijs Lievaart ‘geraakt’ door het vele plastic op het strand van de Kwade Hoek. Hij startte met het bouwen van bergen gejut plastic, inspireerde natuurorganisaties, gemeenten en burgers. Velen volgden zijn actie en inmiddels staan er 100 jutbakken langs de kust. Met samenwerken, verbinden en het bundelen van krachten komen oplossingen sneller tot stand.

Wat drijft Eveline van der Feijst van Schone Havens R'dam?

DSC_0064Eveline ziet de mens als onderdeel van de wereld en het leven, iedereen is daardoor dus medeverantwoordelijk. ‘Plastic’ staat volgens Eveline als metafoor voor de egoïstische kille mens. Het heeft nut, maar slechts voor even. Daarna verliest het zijn functie. Haar motto: ‘word de zwaan met gouden veren’, niet uit hebzucht maar om te delen en samen te werken.

Wat drijft Tijl Couzij van Lab Vlieland?

Lab Vlieland StrandFestivals zijn niet op zichzelf staand, maar zijn een belangrijk onderdeel van hun omgeving en kunnen hier iets aan bijdragen. Een circulaire economie kunnen de festivals dus mede vorm geven. En water blijkt hierin de oplossing! Lab Vlieland wil de waarde van schoon kraanwater herwaarderen. Door het gebruik van vaste waterpunten en herbruikbare flessen op festivals zijn wegwerpflessen verleden tijd. Zijn motto: ‘Circulariteit is de enige weg vooruit!’

Wat drijft docent Tijmen den Oudendammer?

Tijmen den OudendammerAls kleine jongetje ruimde Tijmen al afval op van het strand (foto links) en later als surfer is hij zich gaan inzetten voor schoon water en schone stranden. Hij richtte de Surfrider Foundation op met als doel het beschermen en duurzaam verbeteren van zee en strand. Nu brengt hij zijn kennis en ervaring over op studenten van de Hogeschool Rotterdam want zij zijn de deskundigen voor de toekomst.

Oproep: U kunt gebruik maken van de kennis van deze studenten door ze een stageplek te bieden. Neem hiervoor contact op t.t.den.oudendammer@hr.nl.

Meer informatie

>> Informatie over de zwerfvuilophaalregeling

>> Informatie over educatie over zwerfafval

>> Informatie over rivieren, stranden en zee

De netwerkdag water is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage vanuit het EFMZV fonds.

EU logo