Enquête ballonnen

De laatste jaren hebben wij veel aandacht voor preventie van ballonnen en ballonresten in het milieu. Er is bijvoorbeeld verkenning uitgevoerd naar het aantal ballonnen dat wordt opgelaten en verdiepend onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze ballonresten in het mariene milieu. Om een beeld te krijgen van de maatregelen die gemeenten momenteel nemen om ballonresten in het milieu te beperken, willen we u verzoeken een aantal korte vragen te beantwoorden.