Belangrijk nieuws voor gemeenten: Zwerfafvalvergoeding aanvragen

Gemeenten kunnen van 1 oktober tot 30 november 2023 eenmalig de Zwerfafvalvergoeding aanvragen.

De aanvraag verloopt zoals gewoonlijk via de WasteTool. Het resterende budget uit de voorgaande jaren is samengevoegd en beschikbaar gesteld voor een extra inzet ter voorkoming en aanpak van zwerfafval voor activiteiten uitgevoerd in 2023 en 2024. Dit hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondersteund door de NVRD, en Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie) onlangs besloten.

De maximale vergoeding per inwoner bedraagt €1,14. Anders dan vorige jaren is het dit keer niet vereist om monitoringsgegevens aan te leveren. Het invullen van de 'Vragenlijst Beleid en Beheer’ van Nederland Schoon blijft wel van toepassing.

Lees meer over dit onderwerp op de website van NederlandSchoon.