Netwerkweek Zwerfafval: Samen op weg naar minder zwerfafval

In de week van 8 – 11 november organiseert Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van IenW, de Netwerkweek Zwerfafval Samen op weg naar minder zwerfafval. Jij bent er toch ook bij? Deze week is bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen, gebiedsbeheerders en natuurterreinbeheerders. Tijdens de Netwerkweek Zwerfafval kun je ervaringen uitwisselen en bespreken we nieuwe kennis en ontwikkelingen rond zwerfafval. Wat moeten we vooral blijven doen, en wat niet?

Dinsdag 8 november – Live in Tivoli Vredenburg

Dinsdag 8 november ontmoeten we elkaar in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De andere dagen zien en spreken we elkaar online, tijdens interactieve webinars. Het volledige programma wordt komende tijd op deze website bekendgemaakt. Schrijf je nu alvast in, zeker als je er dinsdag live bij wilt zijn. We hebben beperkt plek voor 50 personen.

Hoe zorgen we samen voor minder zwerfafval? Vandaag delen we nieuwe kennis en ontwikkelingen rond zwerfafval. Wat moeten we vooral blijven doen? En wat niet?

Verschillende sprekers delen hun verhaal:

Peter Smith, oprichter van KLEAN, trapt de dag af, hij vertelt hoe hij op een ludieke manier aandacht vraagt voor zwerfafval. Zo zamelt hij plasticafval in om een gigantisch beeld te 3D-printen. Smith wil met zijn organisatie laten zien dat klagen zinloos is.

Lees over de filosofie van Peter Smith.

Addie Weenk, senior adviseur Circulaire Economie, vertelt je vandaag alles over de implementatie van de nieuwe SUP-wetgeving en wat dit betekent voor jou. Hij gaat in op de richtlijnen vanuit de Europese Unie en hoe die zijn vertaald naar Nederlands beleid. Ook presenteert hij de resultaten van het beleidsonderzoek sigarettenpeuken.

Mark van Waas, senior beleidsadviseur leefomgeving bij VNG, gaat het met je hebben over de SUP-vergoeding: wat betekent die voor de zwerfafvalvergoedingen en wat verandert hierdoor in de gemeentelijke uitvoering?

Deelsessies

Na het plenaire deel gaan we het gesprek aan met elkaar in deelsessies. Het doel is elkaar te inspireren door ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We zoeken actief de samenwerking om zwerfafval tegen te gaan.

Deelsessie: SUP-wetgeving
Sessieleider:
Addie Weenk

Weenk nodigt je uit om in te gaan op de volgende vragen:

  • Waar kunnen we winst halen en wat is hiervoor nodig?
  • Wat worden belangrijke afvalstromen (na blikjes en flesjes) in de toekomst en hoe kunnen we hierop inspelen?
  • Waar heb je als gebiedsbeheerder behoefte aan?

Deelsessie: Regionale samenwerking
Sessieleider: Tijmen den Oudendammer, Hogeschool Rotterdam

Den Oudendammer zal in deze inspiratiesessie zijn leerervaringen in de Community of Practice Plastic (Rijn-Maasdelta) delen. Wat zijn de do’s en don’ts? En hoe kun je zelf zo’n community opzetten?

Deelsessie: Preventieve maatregelen
Sessieleider: Jan Beldman, Buiten organisatieadvies

Beldman gaat in deze inspiratiesessie met je in op de volgende vragen:

  • Wat kun je als gebiedsbeheerder doen om afval tegen te gaan?
  • Welke kosten zijn hieraan verbonden?
  • Hoe kom je tot meer preventie en minder opruimen?

Meld je aan voor een van de deelsessies.

Woensdag 9 november thema: Zwerfafval aanpakken bij de bron

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat verschillende pilots uitgevoerd om te voorkomen dat zwerfafval via rivieren bijdraagt aan de plastic soep. De komende vier jaar willen we met gebiedsbeheerders aan de slag om deze pilots op te schalen. Centraal deze dag: hoe gaan we samenwerken en hoe gaan we de kennis en maatregelen landelijk uitrollen zodat zwerfafval in rivieren afneemt? Vanuit Rijkswaterstaat delen we vandaag verschillende voorbeeldprojecten. Het doel is om hierover in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Wat gaat er al goed? En wat kan er beter?

Het precieze programma delen we zo snel mogelijk met je! Hier kun je je alvast inschrijven.

Donderdag 10 november thema: Monitoring van zwerfafval, onmisbaar

Rijkswaterstaat meet regelmatig hoeveel zwerfafval er in Nederland ligt en wat de samenstelling is. Op 1400 plekken op het land doen we jaarlijks in totaal 25.200 metingen. Daarnaast peilen we digitaal hoe schoon mensen Nederland ervaren.
Ook op het gebied van plastics in rivieren zit Rijkswaterstaat niet stil. Als voorloper binnen Europa is er een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet om het aandeel macroplastics in onze rivieren te bepalen.
Aan de hand van al deze gegevens kunnen we trends zichtbaar krijgen en maatregelen bepalen om deze vervuiling terug te dringen. En omdat er steeds nieuwe vragen beantwoord moeten worden, blijven we meetmethodes verbeteren.

Tijdens de sessie op 10 november geven we een update over dit monitoringsprogramma en zullen we het hebben over harmonisatie van de meetmethodes en waarom dit zo belangrijk is. Daarnaast zijn we erg benieuwd naar monitoringsprogramma’s voor zwerfafval in water bij andere gebiedsbeheerders en welke meetmethodes hier worden toegepast.

Hiermee willen we je laten zien wat er allemaal al mogelijk is en handvatten geven om zelf aan de slag te gaan!

Hier kun je je inschrijven.

Vrijdag 11 november thema: Inspiratie, geef het door

Vandaag staat in het teken van inspiratie. Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe gaan we om met de nieuwe ontwikkelingen rond verpakkingen?

Jerôme de la Chambre vertelt namens McDonalds onder andere wat de nieuwe SUP-wetgeving betekent voor de bedrijfsvoering. Hoe gaan ze hier mee om? En wat doet het bedrijf zelf om zwerfafval tegen te gaan?

Ingeborg van Egmond (Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van IenW, is projectleider van het platform Schouders onder Schoon) deelt de eerste resultaten van de landelijke campagne ‘Natuurlijk raap je ook iets op’ die loopt van 12 september tot en met 23 oktober dit jaar. Welk effect heeft de campagne gehad? Leidt het tot aanknopingspunten waar gemeenten mee verder kunnen?

Het precieze programma delen we zo snel mogelijk met je! Hier kun je je alvast inschrijven.