Publicatie wetgeving wegwerplastic (SUP)

Gepubliceerd 16 september 2021

De wetgeving naar aanleiding van de Europese Single use plastic richtlijn, die op 3 juli 2021 in werking treedt, is gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit kunt u downloaden op de website van de rijksoverheid.

Er wordt gewerkt aan de ministeriële regeling die nadere regels stelt voor het verminderen van het gebruik van wegwerpbekers en –maaltijdverpakkingen. De regeling bevat ook een nadere uitwerking van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de monitoringsverplichtingen die voortkomen uit de wetgeving. Hierover zullen wij u op een ander moment verder informeren.

Nadere info

Wij begrijpen goed dat er vragen bestaan over de wetgeving. Gebiedsbeheerders van openbare ruimte houden wij op de hoogte via deze pagina. Ondernemers vinden vragen en antwoorden op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

U kunt ook terecht op de website van Koninklijke Horeca Nederland en op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken voor informatie.