Pictogrammen voor wegwerpproducten beschikbaar

Gepubliceerd 18 maart 2021

Vanaf 3 juli 2021 moet er op bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik een merkteken op de verpakking of het product staan. De lidstaten van de Europese Unie moeten dat dan in hun nationale wetgeving hebben opgenomen.

De Europese Unie heeft op 9 maart 2021 deze pictogrammen gepubliceerd in alle officiële talen van de EU-lidstaten. Ze zijn beschikbaar als gevectoriseerde pictogrammen, in de volgorde waarin ze voorkomen in de uitvoeringsverordening.

De Europese Commissie heeft de SUP-richtlijn opgesteld om wegwerpplastic in zee tegen te gaan.

Download de pictogrammen.

Meer informatie: