Rijkswaterstaat test gedragsmaatregelen bij rivierstranden

Plastic zwerfafval komen we nog op veel plekken in Nederland tegen: op straat, in de natuur en ook in en langs rivieren. De rivieren zijn een transportroute voor plastic afval dat naar zee stroomt. En daar wordt het onderdeel van de plastic soep. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelt en test Rijkswaterstaat maatregelen om afval dat op onze rivieroevers ontstaat te verminderen. Een grote bron waar we ons op richten is afval dat ontstaat op recreatiestranden langs de rivieren.

Pilot schoon recreëren langs de Waal

Het Waalstrand bij Nijmegen was het eerste pilotgebied waar we in de zomer van 2019 recreatieafval aanpakten. Samen met de gemeente Nijmegen, Dar (gemeentelijk afvalbeheer en beheer openbare ruimte) en gedragsbureau Dijksterhuis & van Baaren brachten we de basis op orde in het gebied. Dit betekende hier dat afvalbakken op de juiste plek langs looproutes werden geplaatst. Ook is het volume vergroot, zodat ook op warme dagen voldoende capaciteit is voor al het afval dat vrijkwam. Daarbij hebben we de bakken felblauw gespoten, zodat ze goed opvallen en zijn cues/prompts geplaatst om mensen er aan te herinneren hun afval op te ruimen zodra ze het strand verlieten. De eerste effecten waren positief doordat minder groepjes strandbezoekers hun afval achterlieten. Deze zomer onderzoeken we of deze maatregelen ook op de lange termijn tot minder afval leiden.
  
De afvalbakken op het Waalstrand voor (links) en na de interventie (rechts) op het Waalstrand bij Nijmegen.

Deze zomer pilots in Kampen, Wageningen en Roermond

De komende maanden breiden we de pilots uit naar de gemeenten Kampen, Wageningen en Roermond. Juist nu veel mensen deze zomer in Nederland op vakantie gaan, verwachten we dat het hier extra druk wordt. Ook hier analyseren we uitgebreid de situatie en testen we verschillende gedragsmaatregelen. In Roermond ligt de focus op recreatievissers die afval achterlaten op de oevers van de Maas en in een aangrenzend waterrecreatiegebied.

Netwerkdag zwerfafval

Benieuwd naar de uitkomsten van deze pilots? Begin 2021 presenteren we alle resultaten op de Netwerkdag zwerfafval. Houd deze nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum en meer info. Heb je vragen over de oeveraanpak van Rijkswaterstaat? Neem dan contact op met Stefan van der Wal via stefan.vander.wal@rws.nl.