Krachtenbundeling aanpak plastic soep Zuid-Holland

Gepubliceerd 24 juni 2020

Op World Oceans Day, 8 juni 2020, maken Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend dat zij, samen met ruim twintig andere organisaties, gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in onze rivieren – om te voorkomen dat deze onze oceanen ooit bereiken. Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen in de aanpak van plastic in water. Samen met RDM CoE heeft zij de ‘Community of Practice Plastic’ (CoPP) opgericht, waarin ervaringen en kennis worden gedeeld en gewerkt wordt aan gezamenlijke kennisontwikkeling. Ruim twintig organisaties die actief zijn in Zuid-Holland ondertekenden onlangs een intentieverklaring om gezamenlijk plastics in water aan te pakken.

De betrokken organisaties delen kennis en ontwikkelen gezamenlijk kennis op het gebied van het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren. De CoPP kijkt vanuit het watersysteem en werkt feitelijk als een snelkookpan, doordat partijen direct met elkaar in contact staan en initiatieven snel gedeeld kunnen worden. De CoPP richt zich in eerste instantie op de Rijn en de Maas en haar zijarmen. Belangrijke vragen zijn hierbij: Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen (meten)? Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen (afvangen)? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen (verwerken)?

Samenwerking

Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, is verheugd over deze samenwerking: “Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat is van het grootste belang voor onze gezondheid en onze flora en fauna. Het verminderen van plastic vervuiling in water is echter een uitdaging die we niet alleen kunnen oplossen en is een gezamenlijk belang. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, startups en ngo’s.”

Onderzoek en onderwijs

Tijmen den Oudendammer, regisseur van de CoPP bij RDM CoE (Hogeschool Rotterdam): “Bij RDM CoE koppelen we actuele vraagstukken uit het werkveld aan onderzoek en onderwijs. Door de Community of Practice brengen we kennis en netwerken bij elkaar om een maatschappelijk urgent probleem als plastic soep aan te pakken. Er is veel behoefte aan inzicht in de omvang van het probleem en aan praktische oplossingen om dit aan te pakken. Gezamenlijk kunnen we stappen zetten om vanuit de Rijn-Maasdelta kennis op te doen en oplossingen uit te dragen voor de aanpak van plastic in rivieren en regionale wateren wereldwijd.”

Deelnemers

Aan de CoPP nemen deel: Allseas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit. Deze organisaties zijn aangehaakt vanwege hun gezamenlijke doelstelling om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het zwerfafvalprobleem in het water. De mix van partijen is bijzonder en zorgt voor veel creativiteit.

Intentieverklaring Community of Practice Plastic