Netwerkweek 2021

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
08:45 tot 11:00
Locatie
online
Doelgroep

Gemeenten en andere beheerders van de openbare ruimte, terreinbeheerders, beleidsmakers (RWS, gemeenten, waterschappen), kennisinstituten, NGO’s, bedrijven, adviesbureaus (verschillend per sessie).

Omschrijving

Rijkswaterstaat organiseert van 9 tot en met 12 februari 2021 een online Netwerkweek. Tijdens interactieve ‘De Wereld Draait Door’-sessies via MS Teams leggen we vier ochtenden de focus op ‘Samen Werken aan een Afvalvrije Ruimte’.

We gaan in op landelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de SUP (Richtlijn Single Used Plastics), delen successen rondom monitoring en bronaanpak en kijken hoe we de aanpak van zwerfafval samen nog beter kunnen inbedden in beleid en uitvoering, en of en hoe we van elkaar kunnen leren.

Alle sessies zullen starten om 9.00 uur en zullen duren tot circa 11.00 uur.

Meer informatie

Weekindeling

Elke ochtendsessie heeft een eigen thema. Deelname kan per thema dus per dag. Uiteraard ben je van harte welkom om aan meerdere ochtendsessies deel te nemen. Je moet je dan per sessie afzonderlijk aanmelden. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met aanvullende informatie en de MS Teams-link.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden voor de vier sessies:
Dinsdag 9 februari 2021 – Landelijke Ontwikkelingen
Woensdag 10 februari 2021 – Monitoring zwerfafval in rivieren
Donderdag 11 februari 2021 – Bronaanpak
Vrijdag 12 februari 2021 – Participatie