Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval

Titel: Samenwerken tegen zwerfafval. De kortste route naar handhaving die werkt

Samenvatting: U kunt tegen zwerfafval optreden met een goed onderbouwd zwerfafvalbeleid, dat zich richt op een effectieve mix van preventie en handhaving. Deze routeplanner wijst u de kortste weg naar de beste handhavingsaanpak. De routeplanner bewandelt twee sporen: voorbereiden en uitvoeren. Bij voorbereiden gaat het vooral om communicatie, zowel intern (binnen de gemeente) als extern (met burgers en bedrijven). Bij uitvoeren gaat het om reinigen van de openbare ruimte enerzijds en het daadwerkelijk handhaven anderzijds.

Datum: september 2016

Auteur: Experts in Media en Maatschappij

Document: Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval (pdf, 1.2 MB)