Juridische toelichting 25-meter regel

Titel: Juridische toelichting 25-meter regel

Samenvatting: Dit document, opgesteld door Gemeente Schoon en NederlandSchoon, bevat een toelichting op de 25 meter regel uit Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Het document legt uit wat de regel precies inhoud, welke type organisaties er onder vallen, en wat de uitwerking hierop is in de rechtspraak.
Aan de slag met de 25-meter regel? Bekijk dan ook de notitie Achtergrond en toepassing in de praktijk en de Infographic 25-meter regel.

Datum: december 2015

Auteur: Gemeente Schoon en NederlandSchoon

Document: Juridische toelichting 25-meter regel