Factsheet Jongeren en zwerfafval

Titel: Factsheet Jongeren en zwerfafval

Samenvatting: Afval achterlaten op de plek waar je met je vrienden hebt gechild: de helft van de jongeren geeft aan dit wel eens te doen. Hoe kunnen we dat aandeel verlagen? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat lieten onderzoek doen naar het gedrag van jongeren en de mogelijkheden om dat te beïnvloeden. De uitkomsten bieden inzicht in de doelgroep én vijf concrete tips voor gedragsverandering onder jongeren.

Zie ook:

Datum: oktober 2021

Auteurs: Novi Mores en Van Leeuwen Strategy Consulting

Document: Factsheet Jongeren en zwerfafval (pdf, 689 kB)