Bronaanpak zwerfafval oeverrecreatie: pilots Rijkswaterstaat

Titel: Bronaanpak zwerfafval oeverrecreatie : pilots Rijkswaterstaat

Samenvatting: In het kader van het Microplasticprogramma heeft Rijkswaterstaat pilots uitgevoerd gericht op het aanpakken van de bronnen van plastic afval op rivieroevers. Recreanten langs rivieren zijn de grootste bron van afval dat op rivieroevers ontstaat. Daarom testten we op vier pilotlocaties gedragsmaatregelen om zwerfafval dat door recreanten en vissers ontstaat te verminderen. In Kampen, Wageningen, Nijmegen en Roermond werd het probleem, samen met betrokken stakeholders, gemeenten, natuurbeheerders en de RWS-regio, opgepakt.

Datum: december 2020

Auteur: Dijksterhuis & van Baaren

Document: Bronaanpak zwerfafval oeverrecreatie : pilots Rijkswaterstaat