Landelijke zwerfafvalmonitor 2019

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor. Meting schoonheidsbeelden en samenstelling zwerfafval 2019

Samenvatting: Om te meten hoe schoon Nederland is voert Rijkswaterstaat sinds 2008 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de landelijke monitor zwerfafval uit. Hierbij meet Rijkswaterstaat op ongeveer 1.400 locaties verspreid door het land hoe schoon het is en wat de samenstelling van het zwerfafval is. Dit rapport biedt de jaarresultaten van 2019.

Datum: februari 2020

Auteurs: Rick Lieverse en Gerrit ter Beek (Eco Consult) i.o.v. Rijkswaterstaat Leefomgeving

Document: Landelijke zwerfafvalmonitor. Meting schoonheidsbeelden en samenstelling zwerfafval 2019 (pdf, 1.2 MB)