Samen op weg naar minder zwerfafval

Minder zwerfafval draagt bij aan een schoner milieu, verbetering van de leefbaarheid, verlaagt de kosten voor beheer en draagt bij aan voorkomen van de plastic soep in de oceanen. In de transitie naar Circulaire Economie is het een lekstroom die moet worden voorkomen.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versterkt Rijkswaterstaat samenwerking tussen gebiedsbeheerders en stakeholders en voeren we onderzoek uit. We delen kennis en ervaring, geven trainingen en beantwoorden vragen van overheden.

Nieuws

Nieuwe regels over wegwerpplastic

Verschillende maatregelen worden ingezet om zwerfafval van wegwerpplastic aan te pakken. Zoals markeringen op verpakkingen, inzameldoelstellingen en handelsverbod op bepaalde producten. Lees meer op de pagina over wegwerpplastic.

video: Wegwerp plastic

Wat doet IenW aan zwerfafval?

Het ministerie van IenW werkt op diverse manieren aan zwerfafval, aan een schoner Nederland. In deze video/animatie wordt dat toegelicht.

video: mp4

Melding zwerfafval langs rijks(vaar)wegen

Heeft u storend zwerfafval gezien langs een rijks(vaar)weg dat kan leiden tot gevaar voor de verkeersveiligheid? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat (0800-8002).

Zwerfafvalophaalregeling: Rijkswaterstaat faciliteert

De zwerfafvalophaalregeling houdt in dat we afval, dat door derden langs oevers is ingezameld, kosteloos afvoeren en verwerken. Bijvoorbeeld als u samen met vrijwilligers een opruimactie organiseert en het ingezamelde afval vervolgens wil laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.