Rijkswaterstaat werkt aan schone wegen, rivieren, oevers en stranden en vermindering van de plastic soep in de oceanen. Hiervoor nemen we maatregelen, geven trainingen, voeren we onderzoek uit en werken we samen met andere gebiedsbeheerders en stakeholders. We delen kennis en ervaring en beantwoorden vragen.

Nieuws

Bijeenkomsten

Melding zwerfafval langs rijks(vaar)wegen

Heeft u zwerfafval gezien langs een rijks(vaar)weg? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat (0800-8002).

Pilots

Recreanten op rivierstrandjes laten veel zwerfafval achter. Een pilot leidde tot significant minder zwerfafval bij De Spiegelwaal bij Nijmegen.

Landelijke monitoring

Rijkswaterstaat monitort het zwerfafval in Nederland. Lees wat de resultaten zijn en welke ontwikkelingen er zijn rond zwerfafval op land en in water.

Integrale aanpak

Minder zwerfafval vraagt om goed beheer en gedragsverandering. Een combinatie van verschillende maatregelen heeft het beste resultaat.

Vangsysteem Catchy

Bij deze pilot in de Nieuwe Maas vangt het opvangsysteem zowel drijvend zwerfafval als afval onder water op. Het werkt op wind en stroming.

Toolkit aanpak kauwgom

Naast een rapport is er nu ook een toolkit 'Van bekkie naar bakkie'. Deze helpt u maatregelen te nemen om te voorkomen dat kauwgom in de openbare ruimte belandt.